2001  nr. 4
 
  Redakcja skada podziękowania Siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosiernej w Łagiewnikach za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać. W numerze wykorzystano zjdęcia z archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz materiały, opracowane przez Zgromadzenie, dostępne w internecie pod adresem: www.milosierdzie.pl 
 
 
 Wielkie dzieło skromnej zakonnicy 1   
 
 Modlitwa św. Faustyny 2   
 
 Życie św. Faustyny 3   
 
 Nabożeństwo  
do Miłosierdzia Bożego
4   
 
 Obraz Miłosierdzia Bożego 5   
 
 Święto Miłosierdzia Bożego 6   
 
 Koronka do Miłosierdzia Bożego 7   
 
 Godzina Miłosierdzia 8   
 
 Dzienniczek Siostry Faustyny 9   
 
 Uzdrowieni za przyczyną Siostry   Faustyny 10   
 
 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej   Miłosierdzia 11   
 
 Stowarzyszenie Apostołów Bożego   Miłosierdzia Faustinum 12   
 
 Od kaplicy do bazyliki 13   
 
 Wyniesiona na ołtarze 14   
 
 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święto Miłosierdzia Bożego
 
 
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela...
 
  Podczas pamiętnego ukazania się Siostrze Faustynie 22 lutego 1931 r. w Płocku (otrzymała ona wtedy polecenie namalowanie obrazu z podpisem "Jezu, ufam Tobie"), Chrystus wyraził też życzenie, aby obraz został poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, a dzień ten stał się świętem Miłosierdzia Bożego. Wielokrotnie później Pan przypominał zakonnicy swą wolę. Wkrótce po zaleceniu Jezusa Siostra Faustyna zaczęła zanosić gorące modlitwy o ustanowienie święta Miłosierdzia. Prosiła Boga, aby myślą tą natchnął kapłanów i Ojca Świętego.
 
 
 
 

Z "Dzienniczka" Siostry Faustyny

Pan Jezus powiedział: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299).

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 699).

...kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).

...w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).
 
  Aby skorzystać z darów, które Jezus nam obiecał, trzeba pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej (po Spowiedzi św.) i przystąpić do Źródła Życia, czyli do Komunii świętej.
Przygotowaniem do święta jest nowenna polegająca na odmawianiu przez dziewięć dni - począwszy od Wielkiego Piątku - koronki do Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z wolą Jezusa, w święto obraz "Jezu, ufam Tobie" jest publicznie czczony, a kapłani mówią wiernym o niezgłębionym miłosierdziu Chrystusa.
 
 
  
Msza św. koncelebrowana przez ks. kard. Franciszka Macharskiego w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach

Fot. Jan Walczewski

 
 
  Pierwsza niedziela po Wielkanocy kończy oktawę zmartwychwstania Pańskiego. Nieprzypadkowo Chrystus wybrał ten dzień na święto Miłosierdzia Bożego. Istnieje bowiem ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są szczytowym objawieniem miłosiernej miłości Boga. Sakramenty święte - chrzest, sakrament pokuty i Eucharystia, o których mówi liturgia święta Miłosierdzia, stanowią zaś niewyczerpane źródła miłosierdzia Bożego.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba