2001  nr. 5
 
  Redakcja składa podziękowania Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Paszkowskiemu oraz Panu Doktorowi Antoniemu Franaszkowi za pomoc w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg Zapłać. W numerze wykorzystano zdjęcia i materiały z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
 
 
 Duszpasterz i patriota 1   
 
 Kronika życia Sługi Bożego Stefana  Kardynała Wyszyńskiego 2   
 
 Kapłaństwo 3   
 
 W obronie wiary i praw Kościoła 4   
 
 Prymas uwięziony 5   
 
 Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego
6   
 
 Wędrówka Matki Bożej po Polsce 7   
 
 W obronie Narodu, Rodziny, Życia 8   
 
 Zaufał Maryi 9   
 
 Soborowe dni Prymasa 10   
 
 Milenijny triumf polskiego Kościoła 11   
 
 Habemus papam! 12   
 
 Ojciec Święty w Ojczyźnie 13   
 
 Ostatni hołd 14   
 
 Modlitwa o beatyfikację 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Duszpasterz i patriota
 
  W roku obecnym szczególnie czcimy postać Stefana kardynała Wyszyńskiego. W lutym zakończono proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na szczeblu diecezjalnym.
28 maja minie 20 lat od jego śmierci. 3 sierpnia będziemy obchodzić stulecie jego urodzin. Rangę obchodów rocznicowych podnosi ogłoszenie przez Sejm RP roku 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 
 
 
 

Na każdym kroku walczyć będziemy o to aby Polska - Polską była! Aby w Polsce - polski duch narodu chrześcijańskiego czuł się w swobodzie i wolności!
  
  Stefan Kardynał Wyszyński
 
 
 
  "Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś, pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła".
 
  Ojciec Święty Jan Paweł II do Stefana kardynała Wyszyńskiego Watykan 23 października 1978 r.
 
  W XX wieku Polska doświadczyła dwóch wojen światowych i dwóch totalitaryzmów. Możemy jednak powiedzieć, że był to dla nas wiek szczęśliwy, zostaliśmy bowiem obdarzeni postaciami tej miary co św. Maksymilian Kolbe, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński i Ojciec Święty Jan Paweł II.


Ojciec Święty, wyjątkowy zwierzchnik Kościoła, dla milionów ludzi na całym świecie jest autorytetem moralnym. W naszym kraju dodatkowo ceniony za to, że przyczynił się do upadku komunizmu. Prymasowi Tysiąclecia zawdzięczamy coś nie mniej cennego. W najtrudniejszych dla Polski chwilach pomógł przetrwać wartościom religijnym i moralnym, fundamentom naszego narodu.


 
 
  
Fot. Ryszard Rzepecki
 
 
  Był nie tylko duszpasterzem i biskupem niezachwianym w wierze, bez reszty oddanym Matce Bożej, lecz także wielkim patriotą. Obie te postawy ściśle się łączyły. Jego wytrwała praca duszpasterska utrwalała Polaków w wierze i pozwalała im lepiej odczuwać swoją tożsamość narodową.
 
  Jakże różne Polski widzimy na początku i przy końcu jego prymasowania. Gdy obejmował urząd, państwo komunistyczne przystępowało do otwartej walki z Kościołem. Aparat partyjny wszelkimi dostępnymi metodami dążył do zepchnięcia religii na margines życia społecznego w nadziei na jej unicestwienie.
 
  Gdy w 1981 r. Ksiądz Prymas kończył swoją ziemską wędrówkę, widać było wyraźnie złudność tamtych nadziei. Bezowocnie ateizowana Polska jeszcze gorliwiej modliła się do Boga. Zryw pierwszej "Solidarności" czerpał duchową siłę z Kościoła. Aparatowi przemocy nie tylko nie udało się zepchnąć Kościoła do katakumb, ale wprost przeciwnie - przez te wszystkie lata Kościół zjednoczył się, a ludzie śmiało przyznawali się do swoich uczuć religijnych.
 
  Oczywiście, w latach osiemdziesiątych modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II dodały nam sił i odwagi, ale zanim doszło do pamiętnego konklawe 16 października 1978 r., Polacy mieli oparcie w Księdzu Prymasie. Jego Śluby Jasnogórskie, program Wielkiej Nowenny i obchody Tysiąclecia Chrztu przygotowały Polaków do późniejszych, przełomowych wydarzeń.
 
  Przygotowały w szczególności do spotkania z Janem Pawłem II oraz do trudnych wyzwań, niesionych przez odzyskiwanie wolności. Dzisiejsza Polska - Polska trwająca w katolicyzmie, niepodległa i mogąca z podniesionym czołem spojrzeć w oczy innym narodom - to w olbrzymim stopniu zasługa Stefana kardynała Wyszyńskiego.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba