2001  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ, Księżom Jezuitom, Księdzu Gabrielowi Pisarkowi SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Siostrom Wizytkom z Krakowa oraz Księdzu Redaktorowi Wojciechowi Miszewskiemu za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z materiałów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.jezuici.krakow.pl oraz www.sercanie.org.pl. 
 
 
 Serce Jezusa 
znak miłości Boga do ludzi
1   
 
 Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque 2   
 
 Wielkie objawienia 
Serca Jezusowego
3   
 
 Pierwsze piątki miesiąca 4   
 
 Przewodnik św. Małgorzaty Marii 5   
 
 12 obietnic Pana Jezusa 6   
 
 Godzina Święta 7   
 
 Święto Serca Jezusowego 8   
 
 Nabożeństwo czerwcowe 9   
 
 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu
10   
 
 Obraz Serca Jezusowego 11   
 
 Sercu Jezusa wszystko, co mam 12   
 
 Dokumenty papieskie 13   
 
 Intronizacja 14   
 
 Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
15   
 
 Cuda Serca Jezusowego 16   
 
 Apostolstwo modlitwy 17   
 
 Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
18   
 
 Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
19   
 
 Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
20   
 
 Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
21   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
 
 
  
Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa księży jezuitów przy ul. Kopernika w Krakowie

Fot. Włodzimierz Płaneta

 
 
  Bazylika księży jezuitów przy ul. Kopernika w Krakowie to miejsce szczególnie drogie wszystkim czcicielom Serca Jezusowego. Wybudowany z cegły, ozdobiony kamiennymi elementami kościół jest naszym narodowym sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa. Jest hołdem Narodu Polskiego złożonym Sercu Bożemu.
 
  Budowę bazyliki rozpoczęto w 1909 r. Środki finansowe na budowę pochodziły z ofiar wiernych. 1 listopada odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, który znajduje się w filarze przy głównym ołtarzu.
 
  29 maja 1921 r. biskup sufragan krakowski Anatol Nowak dokonał konsekracji kościoła. 3 czerwca 1921 r. stąd właśnie wyruszyła na Mały Rynek procesja licząca ponad 120 tys. wiernych. Prowadził ją ówczesny Prymas Polski kard. Edmund Dalbor. On też dokonał poświęcenia narodu polskiego Sercu Bożemu.
 
  Tytuł Bazyliki Mniejszej został nadany kościołowi w 1960 r. przez papieża Jana XXIII. Wprowadzono wieczystą adorację i całodzienny dyżur w konfesjonale, a także czuwania nocne Apostolstwa Modlitwy w pierwsze piątki miesiąca.
 
 
  
Oryginalne zdjęcie z 29 maja 1921 r. - uroczystość konsekracji kościoła Serca Jezusa

Fot. archiwum księży jezuitów

 

 
 

Świątynia ta wzniesiona z ofiar Narodu polskiego stała się ośrodkiem kultu Serca Bożego w naszej Ojczyźnie. Myślami wracam do tej pięknej bazyliki, którą wielokrotnie nawiedzałem w czasie mojej posługi pasterskiej w Krakowie.
  
  z listu Ojca Świętego Jana Pawła II do ks. kard. Franciszka Macharskiego z okazji uroczystości ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 30 czerwca 2000 r.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba