2001  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ, Księżom Jezuitom, Księdzu Gabrielowi Pisarkowi SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Siostrom Wizytkom z Krakowa oraz Księdzu Redaktorowi Wojciechowi Miszewskiemu za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z materiałów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www.jezuici.krakow.pl oraz www.sercanie.org.pl. 
 
 
 Serce Jezusa 
znak miłości Boga do ludzi
1   
 
 Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque 2   
 
 Wielkie objawienia 
Serca Jezusowego
3   
 
 Pierwsze piątki miesiąca 4   
 
 Przewodnik św. Małgorzaty Marii 5   
 
 12 obietnic Pana Jezusa 6   
 
 Godzina Święta 7   
 
 Święto Serca Jezusowego 8   
 
 Nabożeństwo czerwcowe 9   
 
 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu
10   
 
 Obraz Serca Jezusowego 11   
 
 Sercu Jezusa wszystko, co mam 12   
 
 Dokumenty papieskie 13   
 
 Intronizacja 14   
 
 Polacy umiłowali 
Najświętsze Serce Jezusa
15   
 
 Cuda Serca Jezusowego 16   
 
 Apostolstwo modlitwy 17   
 
 Hołd Narodu Polskiego 
Sercu Bożemu
18   
 
 Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny
19   
 
 Zgronadzenie Księży Najświętszego 
Serca Jezusowego
20   
 
 Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa
21   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Życie św. Małgorzaty Marii Alacoque
 
 Kronika
 
 22 lipca 1647

Małgorzata urodziła się jako piąte dziecko Klaudiusza Alacoque [wym. Alakok], notariusza z Verosvres we Francji. Trzy dni później, 25 lipca, została ochrzczona.
 
 1656

Przyjęła I Komunię świętą u sióstr klarysek urbanistek w Charolles.
 
 1669

Otrzymała sakrament bierzmowania. Do imienia Małgorzaty dodała wtedy imię Maria. Tak nazywano ją później w zakonie.
 
 1671

W wieku 24 lat wstąpiła do Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (sióstr wizytek) w Paray-le-Monial.
 
 1672

Złożyła śluby wieczyste. Od tej chwili aż do śmierci siostra Małgorzata Maria obdarzona została szczególną łaską obecności Bożej, którą otrzymują tylko dusze uprzywilejowane.
 
 1673-1675

Okres tzw. Wielkich Objawień Pana Jezusa, który ukazał Małgorzacie Marii swoje Najświętsze Serce. Nasz Zbawiciel wyraził pragnienie, by siostra Małgorzata Maria upowszechniała nabożeństwo do Serca Jezusowego. Objawienia, jakich dane jej było doznać, zapisała w Pamiętniku duchowym. Prowadziła go na polecenie swego spowiednika i matki przełożonej.
 
 
  
Autentyczny portret św. Małgorzaty Marii Alacoque
 
 
 1684

Małgorzata Maria została wybrana na zastępczynię przełożonej klasztoru w Paray-le-Monial.
 
 1684

Otrzymała urząd mistrzyni nowicjatu. Wychowała wiele młodych dziewcząt do życia zakonnego.
 
 1685

Wraz ze swoimi nowicjuszkami poświęciła się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (pierwszy publiczny kult).
 
 1688

Małgorzata Maria doznała łaski wizji, podczas której posłannictwo otrzymały siostry Nawiedzenia i ojcowie jezuici. Od tej chwili mieli szerzyć kult Najświętszego Serca Jezusa.
 
 17 października 1690

Siostra Małgorzata Maria umarła w opinii świętości.
 
 
  
Cudownie zachowane ciało Małgorzaty Marii spoczywa w kryształowej trumnie w kaplicy sióstr wizytek, w której mały miejsce objawienia Serca Jezusowego.

Fot. Archiwum ss. wizytek

 
 
 18 września 1864

Beatyfikacja siostry Małgorzaty Marii przez papieża Piusa IX.
 
 13 maja 1920

Kanonizacja powiernicy Serca Bożego przez papieża Benedykta XV.
 
 
 
 

Ta święta przyjęła i rozpowszechniła orędzie Najświętszego Serca Jezusa. Było to nowe światło, żywy płomień rozniecony przez Pana w celu przezwyciężenia oziębłości czasów, przywołania na nowo rzeczywistości nieskończonej miłości Chrystusa i zapoczątkowania na nowo w ten sposób nowej epoki, radości dla wszystkich.
  
  papież Jan XXIII
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba