2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Kalendarium
 
 Kilka ważnych dat
 
 1382

Książę Władysław Opolczyk zakłada klasztor Paulinów w Częstochowie; ofiarowuje oo. Paulinom Cudowny Obraz Matki Bożej.
 
 1430

Podczas napadu rabunkowego na Jasną Górę Obraz zostaje uszkodzony.
 
 1621

Wzniesienie wokół klasztoru murów obronnych.
 
 1655

Obrona Jasnej Góry przed Szwedami (uwieczniona w "Potopie" Henryka Sienkiewicza).
 
 1656

Obranie Matki Bożej Królową Polski podczas ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.
 
 1683

Król Jan III Sobieski dziękuje na Jasnej Górze za zwycięstwo pod Wiedniem.
 
 1690

Największy w dziejach sanktuarium pożar niszczy kościół, ale oszczędza kaplicę z Obrazem Matki Bożej.
 
 1711

Pierwsza pielgrzymka warszawska na Jasną Górę (kontynuowana do dziś).
 
 1717

Pierwsza koronacja Obrazu Matki Bożej koronami przekazanymi przez papieża Klemensa XI.
 
 1771 - 1772

Obrona Jasnej Góry przez konfederatów barskich.
 
 1910

Druga koronacja Obrazu Matki Bożej.
 
 1913

Poświęcenie Drogi Krzyżowej na Wałach.
 
 1956

Milion wiernych składa Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
 
 
  
 
 
 1966

Główne uroczystości Milenium Chrztu Polski na Jasnej Górze.
 
 1979

Pierwszy papież na Jasnej Górze - Ojciec Święty Jan Paweł II.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba