2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wota Jana Pawła II
 
  Podczas pobytu na Jasnej Górze w 1979 r. Jan Paweł II pozostawił złotą różę, którą umieszczono na ołtarzu w Kaplicy Matki Bożej. Wśród darów Jana Pawła II dla sanktuarium znajdują się wizerunki Matki Bożej ofiarowane Papieżowi przez wiernych z całego świata. Są też przedmioty związane z Liturgią, często o dużej wartości artystycznej. A najbardziej niezwykłym z darów jest chyba... rower. Skonstruował go specjalnie dla Papieża mechanik włoskiej drużyny kolarskiej. Na Jasną Górę wotum dotarło w nietypowy sposób: przyjechało z Włoch do Polski w ramach pielgrzymki rowerowej.
 
 
  
Złota róża - dar Ojca Świętego Jana Pawła II z 1979 r.
 
 
 
 
 
  
Szczególną wymowę ma złote serce z napisem "Totus Tuus" złożone Matce Bożej podczas drugiej pielgrzymki w 1983 r. w podzięce za ocalenie życia po zamachu na Placu św. Piotra. Wraz z sercem Papież podarował też wówczas przestrzelony pas sutanny. Zgodnie w wolą darczyńcy, wotum to nie może być wystawione na widok publiczny za jego życia.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba