2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Apel Jasnogórski
 
  Codziennie o godz. 21.00 na Jasnej Górze rozlega się bicie dzwonów. W Kaplicy Matki Bożej gromadzą się Ojcowie Paulini, by z wiernymi modlić się do Jasnogórskiej Pani. Słowa: "Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam" wypowiada w tym samym czasie wielu czcicieli Matki Bożej Jasnogórskiej w Polsce i na świecie. Odprawianie Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Matki Bożej rozpoczęto 8 grudnia 1953 r. w intencji uwolnienia z więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Apel bierze swój początek od historii, która przydarzyła się pilotowi Władysławowi Podlesińskiemu (zmarłemu w 1934 r.). Podczas lotu usłyszał on wewnętrzny głos nakazujący natychmiastowe lądowanie. Gdy to zrobił i wysiadł z maszyny, samolot eksplodował. Dowiedziawszy się później, że o tej samej porze jego żona poleciła go Matce Bożej, z niedowiarka przeistoczył się z człowieka głębokiej wiary. Założył katolicką organizację dla oficerów, której członkowie codziennie o godz. 21.00 meldowali się na apel Matce Bożej Jasnogórskiej. Idea wieczornego łączenia się z Królową Polski rozpowszechniła się również wśród młodzieży w czasie okupacji niemieckiej.
 
 
 
 
  
Ojciec Święty Jan Paweł II prowadzi Apel Jasnogórski.
 
 
 

Modlitwa Apelu ma następujący przebieg:

1. Odsłonięcie Cudownego Obrazu przy pieśni "Bogurodzica"

2. Trzykrotnie powtórzenie słów Apelu: "Maryjo Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam"

3. Krótkie rozważanie maryjne

4. Dziesiątek Różańca i modlitwa "Pod Twoją obronę"

5. "Zdrowaś Mario" w intencji Ojca Świętego i błogosławieństwo

6. Zasłonięcie Cudownego Wizerunku przy pieśni maryjnej

Radio Maryja transmituje Apel Jasnogórski.
 
 
 
 

Jasnogórskie dzwony

Do Apelu Jasnogórskiego wzywają głosy dzwonów. Najstarszy z nich, pochodzący z 1544 r., waży 5 ton i nosi imiona Jezus Maryja. Drugi o imieniu Maryja, odlany w 1912 r. jest najcięższy - waży 8 ton. Trzeci nazwany Paweł na cześć św. Pawła Pierwszego Pustelnika powstał również w 1912 r. i ma wagę 6 ton. Swym trójgłosem dzwony przywołują na modlitwę o stałych porach dnia.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba