2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wielki dar niepokalanej
 
  Był 18 lipca 1830 r. Nad paryskim klasztorem sióstr miłosierdzia zapadła już noc. Nazajutrz siostry miały obchodzić święto swego założyciela - św. Wincentego a Paulo. Dochodziła godzina 23.30, kiedy jedną z nowicjuszek obudziło dziwne uczucie. Katarzyna Labouré ocknęła się i rozejrzała. Przy jej łóżku stał anioł w białej szacie i wołał ją po imieniu.
 
 
  
Fot. arch. sióstr miłosierdzia
 
 
  Kaplica Cudownego Medalika przy ulicy du Bac w Paryżu.

1. Miejsce, gdzie znajdował się fotel, w którym siedziała Matka Boża podczas pierwszego objawienia.
2. Statua NMP ustawiona w miejscu drugiego objawienia.
3. Relikwiarz z ciałem św. Ludwiki de Marillac.
4. Relikwiarz z ciałem św. Katarzyny Labouré.
5. Miejsce, gdzie umieszczono relikwiarz z sercem św. Wincentego a Paulo.
 
 
 
 Pierwsze objawienie

U stóp Maryi
"Chodź do kaplicy - Najświętsza Panna czeka na ciebie" - powiedział anioł do Katarzyny. Katarzyna ubrała się i poszła za dziwnym gościem. Anioł zaprowadził ją do prezbiterium. Dziewczyna uklękła. Około północy zjawiła się Matka Boża. Maryja usiadła w fotelu księdza dyrektora, a Katarzyna uklękła u Jej stóp, opierając ręce na Jej kolanach. Najświętsza Panienka zapowiedziała, że zakonnica otrzyma do spełnienia specjalną misję, a wszyscy ludzie, którzy przychodzić będą z ufnością do ołtarza kaplicy przy ulicy du Bac, otrzymają liczne łaski.
 
 
  
W tym fotelu siedziała Królowa Nieba podczas rozmowy z Katarzyną Labouré
 
 
 Drugie objawienie

Obiecała wiele łask
27 listopada nowicjuszka doświadczyła drugiego objawienia. Opisała je później w swoim notatniku: "Była sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu, godzina 17.30. W czasie modlitwy (...) wydało mi się, że słyszę szmer od strony chóru. Spojrzawszy w tym kierunku, zobaczyłam Najświętszą Pannę. Stała w jedwabnej sukni w kolorze jutrzenki. Stopy Jej spoczywały na kuli, (...) oczy [miała] wzniesione ku niebu. Jej postać była niezwykle piękna, nie umiałabym Jej opisać. Nagle zauważyłam na Jej palcach pierścienie wysadzane klejnotami, z których jedne były większe, inne mniejsze. Rzucały one promienie, jedne piękniejsze od drugich. Nie potrafię wyrazić tego, czego doświadczyłam i co widziałam (...). Głos wewnętrzny mówił mi: te promienie to symbole łask, jakich udzielam osobom, które mnie o nie proszą. (...) Następnie wokół Najświętszej Panny utworzył się jakby owalny obraz, gdzie widniały słowa, wypisane złotymi literami: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". I dał się słyszeć głos: "Postaraj się o wybicie medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wielkie łaski. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością". (...) W jednej chwili wydawało mi się, że obraz się odwrócił. Zobaczyłam drugą stronę medalika: litera "M" z krzyżem powyżej; niżej dwa serca, jedno otoczone koroną, drugie przebite mieczem, wokół dwanaście gwiazd".
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba