2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święta Milczenia
 
  Katarzyna Labouré urodziła się 2 maja 1806 r. we francuskiej wiosce Fain-les-Moutiers. Pochodziła z pobożnej rodziny. Miała dziesięcioro rodzeństwa. Gdy umarła jej matka, dziewięcioletnia Katarzyna powierzyła swe życie Maryi.
 
 
  
Św. Katarzyna Labouré w ostatnim roku życia.

Fot. arch. sióstr miłosierdzia

 
 
  Starsza jej siostra wstąpiła do klasztoru sióstr miłosierdzia. Katarzyna postanowiła pójść w jej ślady. Skłonił ją do tego także we śnie założyciel zakonu - św. Wincenty a Paulo. Jednak ojciec nie chciał się na to zgodzić. Katarzyna utrzymywała dom i pracowała w restauracji swojego brata w Paryżu, a później przeniosła się do Chatillon. Ostatecznie udało się jej przekonać ojca i zrealizować podjęte kilka lat wcześniej postanowienie. Na początku 1830 r. rozpoczęła postulat w Chatillon, a po trzech miesiącach wstąpiła do domu macierzystego sióstr miłosierdzia przy ulicy du Bac w Paryżu. To właśnie tam 24-letnia nowicjuszka doznała słynnych objawień. Po złożeniu ślubów przełożeni skierowali ją do pracy w przytułku dla starców w Enghien.
Pozostała tam do końca życia. Zasnęła w Panu 31 grudnia 1876 r. Po 57 latach okazało się, że jej ciało pozostało niezmienione. Przeniesiono je zatem do Kaplicy Objawień na ulicy du Bac, gdzie - w szklanym relikwiarzu - znajduje się do dzisiaj. Z uwagi na skromność i zachowywanie w tajemnicy faktu, że to właśnie ona doznała objawień Ojciec Święty Pius XII nazwał ją "Świętą Milczenia". 27 lipca 1947 r. zaliczył ją w poczet świętych.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba