2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Życzenie Maryi się spełnia
 
  W sprawie medalika spowiednik Katarzyny - ks. Aladel - skonsultował się ze swoimi przełożonymi, a ci z arcybiskupem Paryża. Po wyrażeniu przez niego aprobaty Cudowny Medalik został wybity w maju 1832 r. i bardzo szybko został rozprowadzony po całym świecie (tylko w ciągu pierwszych dziesięciu lat do ludzi trafiło 100 milionów egzemplarzy). W 1894 r. Leon XIII wyznaczył święto Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na 27 listopada.
 
 
  
Św. Katarzyna rozdaje wiernym medaliki.
 
 
 Dwa kochające serca

Na Medaliku widnieją dwa serca: Maryi i Jezusa. Jedno z nich przeszywa miecz - symbol bólu, którego Najświętsza Panna doznała na widok cierpień Syna. Wplecione w podstawę krzyża "M" oznacza duchowe macierzyństwo Maryi i Jej kluczową rolę w narodzinach i rozwoju Kościoła oraz Jej udział w Chrystusowym dziele Odkupienia. Na awersie Medalu widzimy, jak Maryja miażdży głowę węża, który symbolizuje siły zła. Z rąk Matki Bożej wychodzą promienie - strumienie ożywczych i zbawczych łask, które spływają na nas od Chrystusa za Jej pośrednictwem. Dwanaście gwiazd to dwanaście pokoleń Izraela lub dwunastu Apostołów. Słowa "O Maryjo bez grzechu poczęta" wyrażają prawdę o Niepokalanym Poczęciu.
 
 
 
 Między życiem a śmiercią

Miałam 33 lata, kiedy po operacji wyrostka znalazłam się w niebezpieczeństwie śmierci. Wytworzył się zator w tętnicy udowej. Nastąpiło rozluźnienie zakrzepów, oderwanie się ich części i przemieszczenie przez układ krążenia do serca, a potem do płuc. Wezwana urzędująca siostra przełożona pielęgniarek ze Zgromadzenia Sióstr Szarytek, na moją prośbę o modlitwę w intencji mego wyzdrowienia, włożyła mi na szyję medalik na niebieskiej wstążeczce, ze słowami: "To jest Cudowny Medalik. Niech się pani modli o wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej". Byłam po przyjęciu Sakramentów świętych: Spowiedzi i Komunii św. oraz [po] Namaszczeniu Chorych. Ordynator oznajmił mojej siostrze, że mój stan nie rokuje utrzymania przy życiu. Przeszywał mnie niesamowity ból: nóg, płuc przy oddychaniu, ręki lewej i całej strony około serca. Czuwała przy mnie trzymając mnie za rękę, moja siostra Jadwiga. Bardzo słonecznego styczniowego poranka czułam się tak źle, że powiedziałam jej: "Ja tego nie wytrzymam". W tym momencie zatrzepotało mi serce. "O, już teraz" - wyszeptałam. Czułam, że serce przestało bić. Znalazłam się w spokojnym miejscu, w ciszy, bez bólu cielesnego. Ogarnęło mnie błogie uczucie. Nagle w tej ciszy odezwał się czyjś głośny szloch. Nie mogłam tego znieść. Kto tak głośno płacze, kiedy tu jest tak dobrze? - pytałam sama siebie. Wróciłam do bolesnego mego ciała, otworzyłam oczy i widząc stojącą w oknie moją siostrę rozszlochaną, powiedziałam: "Jadwigo, ja żyję". Właściwie po tym przypadku nigdy nie byłam zdrowa w całym tego słowa znaczeniu. A jeśli dane mi było wychować syna i przeżyć do wieku prawie 80 lat, to za sprawą modlitw do Matki Najświętszej i Jej Syna, Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. Cudowny Medalik noszę przez całe życie, od dnia włożenia mi Go przez siostrę Julitę.
  
  (świadectwo pochodzi z książki "Promienie Pośredniczki Łask",
wydanej przez Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego)
 
 
  
Maryja obiecała, że wszyscy, którzy będą nosić Cudowny Medalik otrzymają wiele łask i będą się cieszyć Jej opieką.
 
 
 Medalik
i św. Maksymilian


Wielkim propagatorem Cudownego Medalika był św. Maksymilian Maria Kolbe. Nazywał go "kulką Niepokalanej", za pomocą której człowiek może pokonać szatana. Do noszenia i rozpowszechniania Medalika zobowiązują się członkowie założonego przez o. Kolbego Rycerstwa Niepokalanej.
 
 
 
 Moc Serca Maryi

Alfons Ratisbonne ze Strasburga był walczącym z Kościołem ateistą. Na prośbę swojego przyjaciela zaczął nosić Cudowny Medalik. 20 stycznia 1842 r. Ratisbonne przypadkiem znalazł się w kościele św. Andrzeja w Rzymie. Tam niespodziewanie doznał objawienia. Zobaczył Matkę Bożą. Maryja wyglądała tak samo jak na Medaliku. "Nic mi nie powiedziała, ale wszystko zrozumiałem" - powiedział później. Mężczyzna upadł na kolana i długo się modlił. Kilkanaście dni później przyjął chrzest, a po kilku latach święcenia kapłańskie.
 
 
 
 Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej

Podczas objawień Maryja wyraziła życzenie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Matka Boża obiecała, że członkowie stowarzyszenia otrzymają za Jej pośrednictwem wiele łask. Życzeniu Maryi stało się zadość w 1847 r. Dziś Międzynarodowe Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej działa aż w 40 krajach i liczy około 200 tys. członków. Do wspólnoty może należeć zarówno młodzież żeńska, jak i męska. Celem Stowarzyszenia Dzieci Maryi jest świadczenie czynem, "że Bóg jest miłością i że Maryja jest odbiciem czułości Boga" (z dokumentów Stowarzyszenia).
 
 
Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej w Polsce
ul. Warszawska 8, 31-155 Kraków
tel. (0*12) 422 99 74
fax (0*12) 421 80 83
 
  Zdjęcia: arch. sióstr miłosierdzia
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba