2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wśród najuboższych i najbogatszych
 
  Wciągu swego długiego życia ks. Wincenty spotkał wielu ludzi, którzy wspierali go duchowo i pomagali w realizacji jego przedsięwzięć. Jednak żadna z tych osób nie wpłynęła nań tak znacząco jak św. Franciszek Salezy - biskup Genewy, reformator życia religijnego.
 
 
Spotkanie świętych
 
  W osobie Franciszka Salezego, który przez blisko rok przebywał w Paryżu, Wincenty a Paulo znalazł najważniejszego przewodnika duchowego. Rozczytywał się w jego dziełach, naśladował jego sposób bycia - pełen łagodności i życzliwości wobec wszystkich. Również Franciszek Salezy wysoko cenił ks. Wincentego. Opuszczając Paryż jemu powierzył opiekę nad nowo założonym klasztorem wizytek. Dwaj święci darzyli się wielką przyjaźnią.
Dla ks. Wincentego rozpoczął się nowy, bardzo owocny okres życia. Niesienie Słowa Bożego rzeszom ubogich ludzi wymagało zaangażowania wielu księży. Doprowadził więc do utworzenia Zgromadzenia Misji. Nastąpiło to w 1625 r., a siedem lat później papież Urban VIII zatwierdził je specjalną bullą.
 
 
  
Św. Franciszek Salezy i św. Wincenty a Paulo.

Fot. arch. księży misjonarzy

 
 
 
Po radę do ks. Wincentego
 
  Paradoksalnie, poświęcenie życia najuboższym otworzyło ks. Wincentemu drzwi do komnat najmożniejszych tego świata. Był ceniony i szanowany. Jego rady zasięgali kardynałowie i arystokraci. Królowa Anna Austriaczka sprowadziła Wincentego do łoża umierającego małżonka - króla Ludwika XIII, a następnie włączyła księdza do królewskiej Rady Sumienia.
Dzieło Wincentego a Paulo jeszcze za jego życia przekroczyło granice Francji. Początkowo myślał tylko o wsparciu chrześcijan sprzedanych w niewolę przez piratów. W ten sposób księża misjonarze trafili do Tunezji i Algierii.
W 1646 r. papież Innocenty X zwrócił się o wysłanie misjonarzy do Irlandii zagrożonej szerzącą się herezją. Towarzystwo Indyjskie prosiło o skierowanie księży na Madagaskar. A w 1651 r. królowa polska Ludwika Maria Gonzaga, żona Jana Kazimierza, sprowadziła misjonarzy nad Wisłę.
 
 
 
 Dzieła księdza Wincentego

Zgromadzenie Księży Misjonarzy nie jest dziś jedynym efektem bogatej działalności ks. Wincentego w Kościele. W ciągu długiego i pracowitego życia zorganizował on również rekolekcje dla kandydatów do kapłaństwa i duszpasterstwa, powołał tzw. Konferencje Wtorkowe, służące odnowie kleru, wspierał rozwój Bractw Miłosierdzia (w Paryżu znanych jako Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia), wreszcie razem ze św. Ludwiką de Marillac stworzył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.
 
 
  
Opieka nad dziećmi porzuconymi była szczególnie ukochanym dziełem ks. Wincentego. Stale przemierzał ulice Paryża w poszukiwaniu opuszczonych malców, zbierał fundusze i apelował do ludzkich sumień o pomoc dla tych, o których nawet matki zapomniały. W 1638 r. stworzył niewielki przytułek dla dzieci, prowadzony przez Siostry Miłosierdzia.

Fot. arch. księży misjonarzy

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba