2002  nr. 13
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Józefowi Mareckiemu OFMCap oraz Ojcu Gabrielowi Bartoszewskiemu OFMCap za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych redakcji "Głosu Ojca Pio" i "Voce di Padre Pio". Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święty Ojcze Pio 
- módl się za nami!
1   
 
 Śladami Ojca Pio 2   
 
 Kapłan 3   
 
 Pięć ran 4   
 
 Madonno Mtako Moja! 5   
 
 Ostatnia Msza Święta 6   
 
 Ojciec Pio 
wstawia się za nami
7   
 
 Ojciec Pio 
trzymał go za rękę
8   
 
 Święty Ojciec Pio 9   
 
 Fragment Homilii Ojca Świętego10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święty Ojcze Pio 
- módl się za nami!
 
 
  
 
 
  "Jestem tylko bratem, który się modli" - mówił o sobie Ojciec Pio. Jednak otaczający go ludzie widzieli w nim kogoś więcej niż tylko pobożnego kapucyna. Naznaczony krwawymi stygmatami Męki Jezusa Chrystusa cierpiał w pokorze, czyniąc ze swego życia ofiarę. Wierni tłumnie uczestniczyli w odprawianych przez niego Mszach św., tłoczyli się przed konfesjonałem, w którym spowiadał, błagali o jego modlitewne wsparcie. Wielu wyprosił u Boga łaskę nawrócenia czy uzdrowienia. Odszedł do Pana we wrześniu 1968 r. Opuścił ziemię, ale nie opuścił nas. Do dziś za jego wstawiennictwem Pan Bóg obsypuje nas darami, wysłuchuje próśb, prostuje ścieżki naszych sumień. W 1999 r. Kościół katolicki uznał Ojca Pio błogosławionym - a trzy lata później - 16 czerwca 2002 r. wpisał go w poczet Pańskich Świętych.

I my także, razem z Ojcem Świętym i setkami tysięcy ludzi stojących tego dnia na Placu św. Piotra w Rzymie, w San Giovanni Rotondo i w Pietrelcinie, prosimy Cię, Święty Ojcze Pio, "niech Twoje wstawiennictwo wspomaga nas wszystkich w naszym dążeniu do świętości".

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba