2002  nr. 14
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Nikodemowi Gdykowi OFM za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych Redakcji "Ziemi Świętej".
Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 I stał się człowiekiem 1   
 
 Dzisiaj w Betlejem 2   
 
 Modlitwa była jedyną ostoją 3   
 
 Szczególna Wieczerza 4   
 
 Wigilijne zwyczaje 5   
 
 Radując się z narodzenia Boga 6   
 
 Żywy obraz Narodzin Pańskich 7   
 
 Święta Świętych 8   
 
 Śnieg topniał od łez 9   
 
 Cud pojednania 10   
 
 Czy wiesz, że... 11   
 
 Pieśń o cichej nocy12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pieśń o cichej nocy
 
  Mroźna grudniowa noc, uboga chata, nędzne posłanie, a na nim kobieta tuląca do piersi swe nowo narodzone dziecię - taki widok zastał ksiądz Józef Mohr, wikary z wioski Obendorf koło Salzburga, który dotarł przez śniegi do osłabionej po porodzie kobiety, aby udzielić jej sakramentów. To opromienione miłością ubóstwo przywiodło mu na myśl betlejemską stajenkę, w której Maryja porodziła Jezusa.
 
 
  
Fot. o. Stanisław Pacholik SJ
 
 
  Po powrocie do domu napisał: Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem... Już następnego dnia miejscowy organista ułożył do tych pięknych i pełnych prostoty słów melodię. Tak w 1818 r. powstała bożonarodzeniowa pieśń znana dziś na całym świecie.

Jak to się stało, że z małej austriackiej miejscowości dotarła do odległych zakątków świata? Dużą rolę odegrał tu przypadek. W obendorfskim kościele zepsuły się ograny. Specjalista, który przyjechał naprawić instrument, usłyszał nową kolędę i, zauroczony jej pięknem, postanowił ją rozpowszechnić w Tyrolu.

Dziś ta wzruszająca kolęda rozbrzmiewa w ponad stu językach wszędzie tam, gdzie ludzie radują się z narodzenia Bożej Dzieciny: Silent night, holy night; Stille Nacht, heilige Nacht; Sancta nox, placida nox, Cicha noc, święta noc...


Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj cud,
W Betlejem Dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba