2002  nr. 3
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Ojcu Waldemarowi Linke CP, Księdzu Infułatowi Januszowi Bielańskiemu, Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM, Ojcu Superiorowi Karolowi Lipińskiemu OMI, Księdzu Proboszczowi Mieczysławowi Kozłowskiemu oraz Panu Jerzemu Dołęga-Chodasiewiczowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Via Dolorosa 
Droga Krzyżowa w Jerozolimie
1   
 
 Spotkani na Drodze Krzyżowej 2   
 
 Jak św. Helena 
odnalazła krzyż Chrystusa
3   
 
 Santa Croce in Gerusalemme 4   
 
 Milczący świadkowie 5   
 
 Grób Pański 6   
 
 Kościół Świętego Krzyża 
w Warszawie
7   
 
 Pielgrzymujemy na Święty Krzyż 8   
 
 Polskie Kalwarie 9   
 
 Wielki Tydzień w Rzymie 10   
 
 Alwernia frańciszkańska Kalwaria 11   
 
 Pasjoniści 12   
 
 Na Wawelu 13   
 
 Męka Pańska w sztuce 14   
 
 Litania do pięciu ran Pana Jezusa15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wielki Tydzień w Rzymie
 
  Dni przed Świętem Zmartwychwstania Pańskiego wielu ludzi pragnie spędzić blisko następcy św. Piotra - w Rzymie. Tu uroczystości tygodnia poprzedzającego Wielkanoc mają szczególny charakter.
Procesja z palmami w Niedzielę Palmową przypomina o triumfalnym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa przygotowują wiernych do dni Triduum Paschalnego. Głównymi
wydarzeniami w tym czasie są misteria Męki Pańskiej na ulicach Rzymu. Pielgrzymi mogą zobaczyć aktorów
odtwarzających sceny procesu Jezusa, wydania wyroku, Drogi Krzyżowej i śmierci na Golgocie.
 
 
Przewodnik na Wielki Tydzień
 
  Ten tydzień jest wielki, bo tworzą go wielkie dni, w których rozegrały się najdonioślejsze wydarzenia w ludzkich dziejach. Czy jest znaczący także w naszych przeżyciach? Czy jest tygodniem głębokich doświadczeń? A może zapominamy, gdzie szukać jego doniosłości? Zaaferowani drobiazgami, może nie dostrzegamy rzeczy naprawdę ważnych.
 
 
 
 Wielki Czwartek

Wielka miłość. "Największa jest miłość" (1 Kor 13,13). Trzeba ją tego dnia przeżyć jak najpełniej. Miłość Eucharystyczną, dzielącą chleb sakramentalnej obecności oraz tę najprostszą, pochylającą się nisko, by umyć nogi. Pan Jezus powiedział w ten pierwszy Wielki Czwartek: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19). Czynimy, gdy kochamy.
 
 
  
Wielki Czwartek. Rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego. Przed południem Msza św. sprawowana jest wyłącznie w katedrach, a w jej trakcie następuje poświęcenie olejów. Ojciec Święty celebruje tę Eucharystię w Bazylice św. Piotra. Wieczorem we wszystkich kościołach odprawiana jest tylko jedna Msza św. na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Papież obmywa nogi dwunastu starszym kapłanom - tak jak Chrystus obmył nogi dwunastu Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 Wielki Piątek

Wielkie cierpienie. Niewyobrażalnie wielkie. Zmaltretowane ciało zawieszone na strzępach starganych bólem nerwów. Konanie z braku powietrza i z pragnienia w taki rześki wiosenny dzień. Ból może zaćmić oczy i serce. W cierpieniu można złorzeczyć i wzywać pomsty dla krzywdzących. A Pan Jezus, "gdy cierpiał, nie groził" (1 P 2, 23). Ból przeżyty w rozpaczy nie czyni cierpienia wielkim. Cierpienie nabiera wielkości tylko przez miłość. Adorujemy Chrystusowy krzyż, bo to znak wielkiego cierpienia.
 
 
  
Wielki Piątek. W dniu śmierci Jezusa na krzyżu nie sprawuje się Mszy św., a jedynie odprawiana jest specjalna liturgia, która obejmuje czytanie odpowiednich fragmentów Pisma Świętego, adorację krzyża oraz Komunię św. Ojciec Święty przed południem zajmuje miejsce w konfesjonale w Bazylice św. Piotra i spowiada przeważnie 12 osób.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 Wielka Sobota

Wielka cisza. Gdy już "wykonało się"(J 19,30) to, co się miało wykonać, zapanowało ogromne milczenie. A w nas jest ogromny zamęt i hałas. Pan Jezus zrobił dla nas wszystko, co mógł, dokonał naszego odkupienia. Zostawił nas teraz w ciszy swego grobu, byśmy dojrzeli do wyzwolenia ze skupiania się na sobie. Do wyzwolenia, jakie On niesie "umarłym na skutek grzechów" (Ef 2,5).
 
 
 
 Wielka Niedziela

Wielkie Życie. To życie, które znamy, jest pełne ograniczeń, barier stawianych nam przez ciało, umysł, wolę i jej chorobę - grzech. Żyjemy tylko kawałkiem życia. I ten kawałek byłby wszystkim, gdyby nie On i nie ten poranek, kiedy ziemią wstrząsnęła prawda: Jezus Chrystus pokonał śmierć, "a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię" (2 Tm 1,10).
 
 
  
Niedziela Wielkanocna. Na placu Św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi - miastu i światu.

Fot. Adam Bujak

 
 
 
 
 Wielki Tydzień pierwszych chrześcijan

Początkowo chrześcijanie czcili tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Dopiero z czasem do wspólnego przeżywania tajemnicy męki Chrystusa włączono Wielką Środę jako dzień, w którym zapadła decyzja o pochwyceniu i zabiciu Jezusa, oraz Wielki Czwartek jako dzień Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj rozpamiętywania okoliczności śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przez sześć dni przed Wielkanocą pojawił się w połowie III wieku.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba