2002  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu, Księdzu Prałatowi Władysławowi Gasidło oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych.
Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Tajemnica Eucharystii 1   
 
 Wieczernik 
- Matka wszystkich kościołów
2   
 
 Lanciano 
Cud potwierdzony przez naukę
3   
 
 Offida 
Sprofanowana Hostia
4   
 
 Bolsena i Orvieto 
Krwawiąca Hostia
5   
 
 Siena 
Brewiarz w krwi
6   
 
 Erding 
Pod opieką paulinów
7   
 
 Santarem 
Krew w ampułce
8   
 
 Walldürn i Ludberg 
Wyznania na łożu śmierci
9   
 
 Brugia 
Krople krwi
10   
 
 Wielbiąc 
Najświętszy Sakrament
11   
 
 To jest Ciało Pana Jezusa. 
Wierzysz w to?
12   
 
 Sanktuaria Eucharystyczne 
w Polsce
13   
 
 Poznań 
Cud trzech Hostii
14   
 
 Glotowo 
Hostia znaleziona w polu
15   
 
 Jankowice Rybnickie 
Hostia znaleziona w dziupli
16   
 
 Częstochowa 
Sanktuarium Najdroższej Krwi  Chrystusa
17   
 
 Bisztynek 
Cudowna Krew na ołtarzu
18   
 
 Ujście 
Wielkopolska Kalwaria
19   
 
 Posty Eucharystyczne 20   
 
 Marta Robin 
- pół wieku z Eucharystią
21   
 
 Teresa Neumann 
- nauka nie znalazła wyjaśnienia
22   
 
 Litania 
do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
23   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Tajemnica Eucharystii
 
  W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów".
(Mt 26, 26-28)
 
 
 
 Ostatnia Wieczerza

Słowa te wypowiedział Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Stało się to w Wielki Czwartek, w przeddzień Męki i Ukrzyżowania. Dziś, uczestnicząc we Mszy św., ponownie bierzemy udział w wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy. Zgodnie z poleceniem Chrystusa, spożywamy Jego Ciało pod postacią Hostii. Pamiętamy, że "chleb" eucharystyczny i "wino" eucharystyczne to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Chrystusa.
 
 
 
 Zwątpienia i cuda

Prawda o Przeistoczeniu jest tak niezwykła, że wiernym nieraz zdarzało się w nią zwątpić. Niegdyś pewną kobietę, która wyrabiała ciasto na chleb eucharystyczny, rozśmieszyło nazwanie przez kapłana Hostii Ciałem Chrystusa. Tym kapłanem był późniejszy papież Grzegorz Wielki, który po zakończeniu liturgii wezwał uczestników Mszy św. do modlitwy o wiarę dla wątpiącej kobiety. A wtedy stał się cud - Hostia spoczywająca na ołtarzu przybrała widoczną dla wszystkich postać Ciała. W kościele w Lanciano (Włochy) przechowuje się natomiast pięć bryłek skrzepniętej krwi. Nie uległa ona rozkładowi od dwunastu wieków - od czasu, gdy pojawiła się tam podczas Mszy św. celebrowanej przez mnicha wątpiącego w obecność Jezusa w Eucharystii. Wielokrotnie w ciągu wieków Zbawiciel dawał dowód swej obecności w Najświętszym Sakramencie właśnie poprzez cuda eucharystyczne.
 
 
 
 Biblia o Eucharystii

Informacje o ustanowieniu Eucharystii znajdziemy w czterech miejscach Nowego Testamentu. Są one w trzech Ewangeliach: u św. Mateusza (26, 26-28), św. Marka (14, 22-25) i św. Łukasza (22, 19-20). Najwcześniej pisał o Eucharystii św. Paweł w pierwszym liście do Koryntian (11, 23-27), gdzie podkreślał konieczność godnego spożywania chleba i picia kielicha Pańskiego. We wszystkich czterech tekstach opis ustanowienia Eucharystii brzmi bardzo podobnie.
 
 
 
 Katechizm o Eucharystii

Istotnymi znakami sakramentu Eucharystii są pszenny chleb i wino gronowe, nad którymi wzywa się błogosławieństwa Ducha Świętego i kapłan wypowiada słowa konsekracji, będące słowami Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: "To jest Ciało moje za was wydane... To jest kielich Krwi mojej..."
Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

  
  (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1412-1413)
 
 
 
 
  
Ostatnia Wieczerza

Jean de Juanes, Muzeum Prado w Hiszpanii

 
 
 Papież o Eucharystii

Eucharystia, będąc źródłem miłości, znajdowała się i znajduje zawsze w samym środku życia uczniów Chrystusa. Ma Ona postać chleba i wina, czyli pokarmu i napoju, jest więc tak bliska człowiekowi, tak ściśle związana z jego życiem, jak pokarm i napój.
Zawsze zaś musimy czuwać, ażeby to wielkie spotkanie z Chrystusem-Hostią nie stało się dla nas zwyczajne, abyśmy nie przyjmowali Go niegodnie i w stanie grzechu, zwłaszcza śmiertelnego. Praktykowanie cnoty pokuty i sakrament Pokuty są nieodzowne w tym celu, aby podtrzymywać w sobie i stale pogłębiać ducha tej czci, którą człowiek winien jest Bogu samemu i Jego Miłości tak przedziwnie objawionej.

  
  (z "Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła o tajemnicy i kulcie Eucharystii")
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba