2002  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu, Księdzu Prałatowi Władysławowi Gasidło oraz Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych.
Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Tajemnica Eucharystii 1   
 
 Wieczernik 
- Matka wszystkich kościołów
2   
 
 Lanciano 
Cud potwierdzony przez naukę
3   
 
 Offida 
Sprofanowana Hostia
4   
 
 Bolsena i Orvieto 
Krwawiąca Hostia
5   
 
 Siena 
Brewiarz w krwi
6   
 
 Erding 
Pod opieką paulinów
7   
 
 Santarem 
Krew w ampułce
8   
 
 Walldürn i Ludberg 
Wyznania na łożu śmierci
9   
 
 Brugia 
Krople krwi
10   
 
 Wielbiąc 
Najświętszy Sakrament
11   
 
 To jest Ciało Pana Jezusa. 
Wierzysz w to?
12   
 
 Sanktuaria Eucharystyczne 
w Polsce
13   
 
 Poznań 
Cud trzech Hostii
14   
 
 Glotowo 
Hostia znaleziona w polu
15   
 
 Jankowice Rybnickie 
Hostia znaleziona w dziupli
16   
 
 Częstochowa 
Sanktuarium Najdroższej Krwi  Chrystusa
17   
 
 Bisztynek 
Cudowna Krew na ołtarzu
18   
 
 Ujście 
Wielkopolska Kalwaria
19   
 
 Posty Eucharystyczne 20   
 
 Marta Robin 
- pół wieku z Eucharystią
21   
 
 Teresa Neumann 
- nauka nie znalazła wyjaśnienia
22   
 
 Litania 
do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
23   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Lanciano 
Cud potwierdzony przez naukę
 
  Jeden z najbardziej niezwykłych cudów eucharystycznych dokonał się w średniowieczu na terenie dzisiejszych Włoch. Choć minęło już dwanaście stuleci, do dziś przemawia on ze szczególną siłą - również dlatego, że po wiekach znalazł potwierdzenie dzięki współczesnej nauce.
 
 
 
 
  
Bazylika oo. franciszkanów w Lancziano - tu przechowywana jest monstrancja z Ciałem i Krwią Chrystusa.
 
 
 Zobaczył na własne oczy

W miejscowości Lanciano w VIII w. żył zakonnik bardzo wykształcony, lecz pełen wątpliwości w sprawach wiary. Szczególnie nie dawała mu spokoju kwestia, czy Chrystus naprawdę jest obecny w Hostii i czy konsekrowane wino jest rzeczywiście Jego Krwią. Pewnego razu, po konsekracji w czasie Mszy św., wątpliwości odezwały się ze szczególną siłą. Zakonnikowi wydało się niemożliwe, żeby chleb i wino uległy przeistoczeniu. I wtedy na własne oczy zobaczył, że chleb rzeczywiście stał się Ciałem, a wino Krwią. Przeraził się, lecz po chwili poczuł radość z powodu łaski, jakiej doznał. Nie omieszkał opowiedzieć o tym zgromadzonym na Mszy św. braciom. Wszyscy przybliżyli się do ołtarza, aby zobaczyć cud.

Wieść o zdarzeniu wnet rozeszła się po okolicy. Do klasztoru przychodzili wierni pragnący spojrzeć na Ciało Chrystusa i na Jego Krew, która niebawem skrzepła, zamieniając się w pięć nieregularnych bryłek. Zarówno cudownie przemieniona Hostia jak i bryłki zakrzepłej Krwi otoczono w Lanciano wyjątkową czcią. Podjęto pierwsze próby badań fenomenu.
 
 
 
 Serce w relikwiarzu

W 1971 r. materialne świadectwa cudu sprzed wieków poddano szczegółowym badaniom technikami dostępnymi współczesnej nauce. Zadanie wykonał prof. Linoli, specjalista w zakresie anatomii, chemii i mikroskopii klinicznej. Stwierdzono, że ciało znajdujące się w relikwiarzu ma kolor jasnobrunatny. Jest okrągłe - grubsze w części brzegowej, cieńsze bliżej środka, z pustą przestrzenią wewnątrz. Niewielkie bryłki zakrzepłej krwi mają nieregularne kształty, są pomarszczone i twarde.
W laboratorium zbadano mikroskopijne fragmenty relikwii. Okazało się, że jest to ludzka tkanka mięśnia sercowego. Świadczyły o tym m.in. znalezione komórki układu nerwowego typowe dla takiej właśnie tkanki. Pusta przestrzeń wewnątrz ciała odpowiada komorze sercowej. Mimo upływu czasu w fragmencie ciała nie znaleziono żadnych śladów substancji konserwującej. Nie stwierdzono też śladów cięć ostrym narzędziem, co wykluczyło możliwość pobrania tkanki z ciała ludzkiego.
 
 
 
 
  
Srebna monstrancja, w której przechowywuje się Hostię-Ciało i zakrzepłą Krew.
 
 
 Krew jak na Całunie Turyńskim

Nie mniej frapujące były rezultaty analizy bryłek Krwi. W trakcie badań zwrócono uwagę, że zwykły skrzep już dawno uległby naturalnemu rozkładowi i nie sposób wytłumaczyć, dlaczego Krew z Lanciano zachowała sie w tak dobrym stanie. Ustalono, że jest to krew grupy AB - czyli tej samej, którą zidentyfikowano przy analizie Ciała. Warto przypomnieć, że do grupy AB należą również ślady krwi zachowane na Całunie Turyńskim (pisaliśmy o tym w numerze "Naszej Arki" z marca ub. r. poświęconym Całunowi).
Cudowna Hostia i zakrzepła Krew przechowywane są dziś w bazylice w Lanciano. Świątynię wzniesiono w średniowieczu i przebudowano w XVIII w. w stylu barokowym. Hostia umieszczona jest w srebrnej monstrancji, a Krew w kielichu z kwarcu. Znajdują się one na Ołtarzu Cudu Eucharystycznego w prezbiterium bazyliki za ołtarzem głównym. Choć kościół stoi w starej, zabytkowej części miasta, turyści na ogół interesują się tylko świątynią i cudownymi relikwiami.
 
 
 
 
  
Prawdziwa Krew przechowywana w kwarcowym kielichu. Bryłki krwi ważą łącznie ok. 16 gramów.
 
 
 

W 1974 r. Lanciano odwiedził przyszły papież - ks. kard. Karol Wojtyła. Całą noc spędził na modlitwie i adoracji relikwii cudu eucharystycznego. W księdze pamiątkowej napisał: "Spraw, abyśmy w Ciebie bardziej wierzyli, pokładali nadzieję i miłowali".
 
  Opracowano na podst. SANTUARIO DEL MIRACOLO EUCARISTICO,
Frati Minori Conventuali
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba