2002  nr. 9
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Kazimierzowi Brzozowskiemu CRL, Księdzu Janowi Brzozowskemu CRL oraz Księdzu Stefanowi Ryłko CRL za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdęciowych.
Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Gietrzwałd - polskie Lourdes 1   
 
 One ujrzały Maryję 2   
 
 125. rocznica objawień Matki Bożej 3   
 
 Wnikliwe badania 4   
 
 Dumni ze swej polskości 5   
 
 Objawienia uznane przez Kościół 6   
 
 Dalsze losy wizjonerek 7   
 
 Matka Boża Gietrzwałdzka 8   
 
 Króluj nam, Matko! 9   
 
 W polskim Lourdes 10   
 
 Pod opieką Bożej Matki 11   
 
 Sanktuarium na skraju lasu 12   
 
 Cudowne źródło 13   
 
 Droga Krzyżowa 14   
 
 Informacje o sanktuarium 15   
 
 Kanonicy w służbie Maryi 16   
 
 Katarzynki w Gietrzwałdzie 17   
 
 Matka Boża Gietrzwałdzka  "Fundatorką" Służek 18   
 
 Litania 
do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Sanktuarium na skraju lasu
 
  Gietrzwałd jest miejscem szczególnie uprzywilejowanym, uświęconym objawieniami Maryi. Od czasu tych objawień znacznie zwiększył się napływ pielgrzymów, którzy tu - u Matki szukają nadziei i doświadczają Jej łaskawości. Wtopione w warmińską przyrodę Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie jest jednak świadectwem wcześniejszej, wielowiekowej obecności Kościoła katolickiego na tych ziemiach. Pierwszy kościół drewniany wzniesiono tu w XIV wieku. U schyłku następnego stulecia postawiono świątynię murowaną, którą biskup warmiński konsekrował w roku 1500.
 
 
  
Fot. Franciszek Mróz
 
 
  Początkowo była tu późnogotycka budowla, której rozbudowę wymusił rozwój kultu Matki Bożej, szczególnie znaczący po objawieniach z roku 1877, i związany z tym napływ coraz większych rzesz pielgrzymów. Swój dzisiejszy kształt świątynia zawdzięcza przeróbkom z lat 1866-1868 i 1884. W pierwszej fazie prac rozebrano kaplicę pogrzebową i dwie stare kruchty, a dobudowano sześć zewnętrznych przypór. Później powiększono prezbiterium, a w piętnaście otworów okiennych wstawiono witraże, przedstawiające tajemnice Różańca świętego.
W roku 1945 ks. prałat Jan Hanowski, wikariusz kapitulny diecezji warmińskiej, uznał, że tak ważne sanktuarium powinno znajdować się pod opieką zgromadzenia zakonnego i przekazał parafię gietrzwałdzką kanonikom regularnym laterańskim. Pierwszym proboszczem został ks. Władysław Borowski. Papież Paweł VI w roku 1970 podniósł świątynię do rangi bazyliki mniejszej, a w roku 1977 świętowano uroczyście stulecie objawień Najświętszej Maryi Panny oraz oficjalne potwierdzenie ich autentyczności.
 
 
  
W 1970 r. papież Paweł VI podniósł gietrzwałdzką świątynię do rangi bazyliki mniejszej.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba