2003  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Biskupowi Vittorio Lanzaniemu, Delegatowi Zarządu Bazyliki św. Piotra na Watykanie (Fabbrica di San Pietro in Vaticano) za udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Świadectwo 2000 lat 1   
 
 Piotr jest tutaj 2   
 
 Piotr, czyli Skała 3   
 
 Kościół namiestnika Chrystusa 4   
 
 Plac św. Piotra 5   
 
 Świadek wiary i historii 6   
 
 U progu bazyliki św. Piotra 7   
 
 W srecu Bazyliki 8   
 
 Bezcenne relikwie 9   
 
 Krzesło na ołtarzu 10   
 
 Pieta 11   
 
 Błogosławieństwo 
pierwszego papieża
12   
 
 Następcy św. Piotra 13   
 
 Podziemny świat Bazyliki 14   
 
 Święto Katedry św. Piotra15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Następcy św. Piotra
 
  W Bazylice wzniesionej ku czci Pierwszego Apostoła, w której upamiętniono tak wiele postaci zasłużonych dla chrześcijaństwa, nie mogło zabraknąć wizerunków tych, którzy zasiadali na Piotrowym tronie.
 
  W ciągu wieków w Bazylice pochowano 147 papieży. Papieskie pomniki znajdują się w nawach bocznych bazyliki i w podziemiach. Za jeden z najpiękniejszych uchodzi pomnik Aleksandra VII. Mówiono, że trzymał on w prywatnych apartamentach trumnę, aby zawsze pamiętać o śmierci, co miało mu - jak twierdził - pomagać w lepszym sprawowaniu urzędu papieskiego. Był mecenasem sztuki, za co Bernini odwdzięczył mu się wspaniałym pomnikiem. Papież ten dobrze zapisał się w pamięci Polaków, gdyż podczas potopu szwedzkiego zachęcał władców katolickich do niesienia Polsce pomocy.

Godny uwagi jest też pomnik Piusa VII - jedyny w Bazylice monument papieski będący dziełem protestanta. Wyrzeźbił go Duńczyk Bertel Thorvaldsen, ten sam, który wykonał pomniki Kopernika i ks. Józefa Poniatowskiego stojące w Warszawie.

Jednym z nowszych jest pomnik Piusa XI. Papież ten kanonizował św. Andrzeja Bobolę. Za jego pontyfikatu, w 1925 r., doszło do podpisania konkordatu z Polską.
 
 
  
Ojciec Święty Jan Paweł II jest pierwszym od 1522 r. nie-Włochem zasiadającym na tronie Piotrowym

Fot. Arturo Mari

 
 
 

Z dalekiego kraju

"...I oto najczcigodniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Wezwali go z kraju dalekiego. Dalekiego, ale zawsze tak bliskiego przez wspólnotę wiary i tradycji chrześcijańskiej. Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny".
  
  (słowa Jana Pawła II wypowiedziane 16 października 1978 r., tuż po wyborze na papieża)
 
 
Pamięci zakonodawców
 
  W Bazylice stoi 39 figur, które przedstawiają założycieli największych zakonów chrześcijańskich. Rzeźby zaczęto ustawiać tu już w początkach XVIII w. Najstarsze z nich przedstawiają św. Dominika, twórcę wielkiego zakonu dominikanów, który wydał wielu świętych i ma wielkie zasługi na polu nauki, oraz św. Franciszka z Asyżu, ojca duchowego franciszkanów, braci znanych z umiłowania cnoty ubóstwa. W tej swoistej galerii rozpoznamy też św. Ignacego Loyolę, który założył zakon jezuitów, św. Teresę z Avila - ze zgromadzenia karmelitanek bosych, św. Jana Bosko - założyciela zgromadzenia salezjanów.
 
 
  
Figura św. Wincentego a Paulo, założyciela zgromadzenia misjonarzy.

Fot. archiwum księży misjonarzy

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba