2003  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Biskupowi Vittorio Lanzaniemu, Delegatowi Zarządu Bazyliki św. Piotra na Watykanie (Fabbrica di San Pietro in Vaticano) za udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Świadectwo 2000 lat 1   
 
 Piotr jest tutaj 2   
 
 Piotr, czyli Skała 3   
 
 Kościół namiestnika Chrystusa 4   
 
 Plac św. Piotra 5   
 
 Świadek wiary i historii 6   
 
 U progu bazyliki św. Piotra 7   
 
 W srecu Bazyliki 8   
 
 Bezcenne relikwie 9   
 
 Krzesło na ołtarzu 10   
 
 Pieta 11   
 
 Błogosławieństwo 
pierwszego papieża
12   
 
 Następcy św. Piotra 13   
 
 Podziemny świat Bazyliki 14   
 
 Święto Katedry św. Piotra15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Podziemny świat Bazyliki
 
  Pielgrzymów schodzących do podziemi Bazyliki św. Piotra ogarnia półmrok, który potęguje panującą tu atmosferę tajemniczości. To tutaj najbardziej odczuwa się ciągłość tradycji chrześcijańskiej i jej silny związek z przeszłością. Miejsce to nazwane jest Grotami Watykańskimi i wypełnia przestrzeń, która powstała na wskutek różnicy poziomów posadzek dawnej świątyni konstantyńskiej i dzisiejszej Bazyliki. W korytarzach i wnękach mieszczą się m.in. liczne kaplice, a także grobowce papieży, którzy mieli swój udział w kształtowaniu dawnej i współczesnej historii Europy.
 
 
  
Grób św. Piotra w Grotach Watykańskich.

Fot. Grzegorz Gałązka

 
 
 
Kaplica paliuszy
 
  Kaplica grobu św. Piotra - cel pielgrzymek milionów wiernych z całego świata - znajduje właśnie w Grotach Watykańskich. Na jednej z dwóch tablic wmurowanych w ścianę łuku prowadzącego do wnętrza Kaplicy wyryto fragment kazania św. Leona Wielkiego (V w.): "Ze wszystkich ludzi, tylko Piotr jest wybrany, aby przewodził Apostołom, Ojcom Kościoła i narodom świata i mimo że wśród ludu Bożego są liczni kapłani i pasterze, którymi zasadniczo rządzi Chrystus, to jednak wszystkich w sposób szczególny niech prowadzi Piotr". Druga inskrypcja odnosi się do wyburzenia jednej ze ścian krypty: "Papież Jan Paweł II, po upływie roku od przyjęcia największego obowiązku apostolskiego, polecił wykonać dojście do Grobu Świętego Piotra, by w ten sposób wierni swobodniej nawiedzali i czcili to jakby centralne miejsce katolickiej wiary. Roku Pańskiego 1979, w pierwszym roku pontyfikatu".
W centralnym punkcie Kaplicy grobu św. Piotra znajduje się tzw. nisza paliuszy. Tam, w srebrnej urnie, przechowywane są symbole Chrystusa Dobrego Pasterza i jednocześnie ciągłości władzy w Kościele pochodzącej od św. Piotra - paliusze. Są to białe taśmy wełniane, które od V w. zakładali papieże, a od XIII w. zaczęli je wręczać również arcybiskupom metropolitom.
Paliusz ma postać naszyjnika o dwóch przedłużeniach, z których jedno opada na piersi, a drugie na plecy. Jest ozdobiony sześcioma czarnymi krzyżykami. Noszącemu go papieżowi lub arcybiskupowi ma przypominać o konieczności pełnienia urzędu zgodnie z zasadami określonymi przez Jezusa Chrystusa. Sam grób św. Piotra, w którym złożono jego doczesne szczątki, znajduje się w innym miejscu, wyłączonym z ruchu turystycznego. Aby odwiedzić to wyjątkowe miejsce, trzeba uzyskać zgodę Biura Wykopalisk.
 
 
Pani Jasnogórska obok św. Piotra
 
  W każdym Polaku odwiedzającym Groty Watykańskie wzruszenie musi budzić widok Matki Bożej Częstochowskiej. Jej wizerunek w postaci mozaiki umieszczono w jednej z podziemnych kaplic - Kaplicy Polskiej.
Obecność Jasnogórskiej Pani w pobliżu grobu św. Piotra zawdzięczamy papieżowi Piusowi XI, który wprowadził Ją do Watykanu, a także hojności Polonii amerykańskiej ze stanu Massachusetts, która sfinansowała dla Niej budowę kaplicy. Poświęcenie odbyło się w 1958 r., a za pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II Kaplicę Polską znacznie powiększono. Okazją do odnowienia i rozbudowania tego polskiego przybytku było 600-lecie obecności cudownego wizerunku Matki Boskiej w jasnogórskim klasztorze. Ściany Kaplicy Polskiej zdobią płaskorzeźby naszych świętych: Wojciecha, biskupa Stanisława, Jana Kantego, Jadwigi Śląskiej, królewicza Kazimierza, Andrzeja Boboli, Stanisława Kostki, Jacka Odrowąża, Alberta Chmielowskiego i Maksymiliana Kolbego.


 
 Zraniona Madonna

Wśród innych kaplic zwraca uwagę Kaplica Matki Bożej della Bocciata. Znajduje się w niej przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę fresk, który jest jednym z najstarszych wyobrażeń Maryi w całej Bazylice. Pochodzi on jeszcze ze świątyni konstantyńskiej, z XIII w. Jak głosi tradycja, w przeszłości doszło do profanacji wizerunku. Pijany mężczyzna rzucił karafką w malowidło i wówczas z twarzy Maryi zaczęły spływać krople krwi. A ponieważ karafka to po włosku "boccia", od tego słowa zaczęto nazywać obraz i kaplicę, w której się znajduje. Rzesze wiernych przybywały tutaj, by dotknąć krwawych śladów na obliczu Madonny i z czasem na twarzy Matki Najświętszej wyżłobiły się wgłębienia.
Choć Groty Watykańskie sprawiają wrażenie zastygłych w odległej przeszłości, w rzeczywistości ciągle w nich się coś zmienia. Najlepszym tego przykładem jest Kaplica Matki Bożej z Guadelupe, którą otwarto w 1992 r. Pierwszą Mszę św. celebrował w niej Jan Paweł II wspólnie z biskupami meksykańskimi.
 
 
  
Kaplice narodowe w podziemiach Bazyliki św. Piotra mają też Litwini, Węgrzy i Irlandczycy. Znajduje się tutaj również Kaplica Patronów Europy poświęcona św. Benedyktowi i śś. Cyrylowi i Metodemu. Na zdjęciu: Kaplica Litewska, w której znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej z Wilna. Pod wizerunkiem Maryi widnieje napis: "Pod Twoją obronę uciekamy się Matko Miłosierdzia".

Ryszard Rzepecki

 
 
 
  
Papież Jan Paweł I (†1978) dzięki swej dobroci i serdeczności zyskał przydomek "uśmiechniętego papieża". Jego pontyfikat trwał zaledwie 33 dni. Na zdjęciu Ojciec Święty Jan Paweł II przy grobowcu swego poprzednika na Stolicy Piotrowej.

Fot. Grzegorz Gałązka

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba