2003  nr. 3
 
  Redakcja składa podziękowanie Ojcu Profesorowi Józefowi Mareckiemu OFMCap oraz Siostrze Dyrektor Andrzei Białej za pomoc merytoryczną, udostępnienie materiałów, źródeł archiwalnych i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Maryjne Serce 
Chrześcijaństwa
1   
 
 Z Nazaretu do Loreto 2   
 
 Szkatułka z perłą 3   
 
 Wielcy ludzie w małym domku 4   
 
 Szczególne spotkania 5   
 
 Patronka 
powietrznych podróżników
6   
 
 Loretańska Królowa Polski 7   
 
 Najbardziej polskie 
z włoskich miast
8   
 
 Nazaretanki 9   
 
 Loreto i lorety 10   
 
 Loreto po krakowsku 11   
 
 Z ziemi włoskiej do Polski 12   
 
 Litania Loretańska 
do Najświętszej Maryi Panny
13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Szkatułka z perłą
 
  Gdy u schyłku XIII w. Święty Domek stanął na włoskiej ziemi, początkowo otoczono go jedynie solidnym murem. Zdawano sobie jednak sprawę, że cenna budowla potrzebuje - niczym prawdziwy klejnot - lepszej oprawy. Dlatego w XV w. przystąpiono do budowy bazyliki, która miała godnie "osłaniać" tę jedyną w swoim rodzaju relikwię. Charakter wzniesionego w Loreto sanktuarium wyjątkowo trafnie określiła św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która porównała świątynię do szkatułki kryjącej w swoim wnętrzu najcenniejszą perłę.
 
 
 
 
  
Bazylika w Loreto zbudowana jest na planie krzyża. Prace nad nią trwały trzy wieki. Powstała wspaniała budowla, jedna z największych we Włoszech. Znakiem rozpoznawczym loretańskiego sanktuarium jest piękna kopuła wykonana w ostatnich latach XIV w. Opiekunami sanktuarium są ojcowie kapucyni.
Kapucyni osiedlili się w pobliżu sanktuarium w Loreto w 1558 r. W pierwszej połowie następnego stulecia wznieśli własny klasztor i z polecenia Stolicy Apostolskiej (do której należy sanktuarium) objęli administrację bazyliki i Świętego Domku, opiekę nad zakrystią, duszpasterstwo pielgrzymów, funkcje spowiedników i kierowników duchowych. Obecnie kierują także wieloma dziełami charytatywnymi i duszpasterskimi. W Loreto pracują również polscy kapucyni.

Fot. Archiwum Kapucynów

 
 
 Domek cudów

Ze względu na liczne łaski do Loreto przybywały ogromne rzesze wiernych. Już papież Grzegorz IX w. (XIV w.) uznawał cuda dokonujące się za wstawiennictwem Loretańskiej Dziewicy. Łaski uzdrowienia doświadczył tutaj pewien włoski kardynał. W drodze do Ankony zachorował on tak poważnie, że groziła mu śmierć. Przewieziono go do Świętego Domku, gdzie gorąco modlił się, leżąc krzyżem. Najświętsza Panna nie tylko go uzdrowiła, ale także objawiła mu, że zostanie papieżem. Ów kardynał to późniejszy papież Paweł II.
 
 
 
 
  
Licznie przybywający do Loreto pielgrzymi gromadzą się przed bazyliką na Placu Madonny. Uwagę pątników zwraca bogata architektura wieży dzwonów. Wysokość wieży - ponad 75 m - można porównać do wysokości wież kościoła Mariackiego w Krakowie. Na dzwonnicy umieszczony jest XVI-wieczny dzwon "Loreta" o wadze 7,3 tony.

Fot. Archiwum Kapucynów

 
 
 
 
 
KAPLICE NARODÓW
 
  W absydach bazyliki otaczających Święty Domek, znajdują się kaplice narodowe, m.in. francuska, niemiecka, hiszpańska, szwajcarska, amerykańska i słowiańska. Jest wśród nich również kaplica polska. Datki na przyozdobienie kaplic płynęły od katolików z różnych krajów świata.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba