2003  nr. 6
 
  Redakcja składa podziękowanie redaktorowi naczelnemu "Posłańca Św. Antoniego z Padwy" Ojcu Paulinowi Władysławowi Sotowskiemu OFMConv oraz Dyrektorowi Generalnemu Wydawnictwa "Messaggero di S. Antonio" Ojcu Luciano Bertazzo OFMConv za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Kronika życia św. Antoniego 1   
 
 Ferdynand z Lizbony 2   
 
 Pragnienie męczeństwa 3   
 
 Nieoczekiwane odkrycie w Forli 4   
 
 Kaznodzieja i cudotwórca 5   
 
 Przybrany syn Padwy 6   
 
 Bazylika Il Santo 7   
 
 Białe Orły u św. Antoniego 8   
 
 Patron ludzkich spraw 9   
 
 Święty bliski polskim sercom 10   
 
 Jeśli szukasz cudów, 
idź do Antoniego...
11   
 
 Litania do św. Antoniego12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Białe Orły u św. Antoniego
 
  Pielgrzymi z Polski przybywający do grobu św. Antoniego
ze szczególną radością odwiedzają znajdującą się tu polską kaplicę pełną pamiątek naszej historii.
 
 
  
Polska kaplica św. Stanisława w Bazylice padewskiej. Zdobią ją freski przedstawiające polskich świętych.
 
 
 Polacy 
na Uniwersytecie 
Padewskim


Padwa to stosunkowo niewielkie miasto. Jest jednak bardzo ważnym ośrodkiem kultury i nauki we Włoszech. Znajduje się tu jeden z najsłynniejszych europejskich uniwersytetów - Uniwersytet Padewski. Uczelnię tę założono w 1222 r. W XIII w. prawnicy Uniwersytetu Padewskiego przyczynili się do potwierdzenia działalności św. Antoniego, dzięki czemu można było przyspieszyć jego kanonizację.


Najbardziej znanym wykładowcą uczelni był Galileusz, a najsłynniejszym studentem - Mikołaj Kopernik. Wielki astronom spędził w Padwie tylko dwa lata, ale był to okres znaczący dla jego przyszłych losów. Przybył tu w 1501 r. na studia medyczne. Zdobyta wiedza umożliwiła mu później objęcie stanowiska lekarza biskupa Łukasza Watzenrodego (prywatnie: wuja astronoma). W Padwie nauczył się klasycznej greki, co pozwoliło mu w oryginale czytać dzieła uczonych antyku, w tym tych, którzy jeszcze przed Chrystusem wyrażali przypuszczenie, że Ziemia może krążyć wokół Słońca.


W samym tylko wieku XVI na uniwersytecie w Padwie studiowało ok. 1000 Polaków. Był wśród nich największy poeta polskiego renesansu - Jan Kochanowski. Inni polscy studenci Uniwersytetu Padewskiego to m.in.: pisarz Łukasz Górnicki, historyk Marcin Kromer, poeta Klemens Janicki, pisarz Stanisław Orzechowski, kardynał Stanisław Hozjusz. W historii uniwersytetu w Padwie dwa razy jego rektorami byli Polacy: Jan Zamoyski (założyciel Akademii Zamoyskiej - XVI w.) oraz Samuel Słupecki z Konar (XVII w.). W murach tej uczelni słychać było najznamienitsze polskie nazwiska: Potocki, Ossoliński, Sapieha, Tarnowski, Sobieski, Leszczyński.

 
 
  
Serca Polaków biją żywiej na widok umieszczonego w Bazylice padewskiej wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
 
 
 
Najpierw ołtarz, potem kaplica
 
  Uniwersytet w Padwie zawsze przyciągał wielu Polaków. Szukali tu wiedzy, ale nie zapominali o wierze. W dobie renesansu Polacy tak licznie odwiedzali Bazylikę św. Antoniego, że franciszkanie wskazali im miejsce pod budowę własnego ołtarza. W 1607 r. doszło do poświęcenia ołtarza św. Stanisława. Pielgrzymi z naszego kraju modlili się przed nim do początków XIX w., kiedy to ołtarz przeniesiono do innego kościoła w Padwie. Blisko sto lat później Polakom przekazano dawną kaplicę rodu Lanzarettich. Otrzymała ona wtedy wezwanie św. Stanisława.
 
 
 
 
Buława dla Bazyliki
 
  Żaden Polak z pewnością nie minie obojętnie tego miejsca. Na kracie zamykającej kaplicę widnieją dwie tarcze herbowe z orłem białym w koronie. Wewnątrz znajduje się ołtarz z białego marmuru. Wśród stojących tu posągów zwraca uwagę popiersie Jana III Sobieskiego. Przyszły król Polski studiował w Padwie i często modlił się w Antoniańskiej Bazylice. O silnych więziach łączących go z tą świątynią świadczy fakt, że po zwycięstwie pod Wiedniem ofiarował Bazylice buławę Kara Mustafy.
 
  Zdjęcia: Archiwum "Posłańca Św. Antoniego z Padwy"
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba