2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Boskie Dzieciątko
 
 

Ty, coś wieczną rzucił chwałę - by śmiertelne życie wieść

jak Dzieciątko biedne, małe - Tobie chwała, Tobie cześć.
  
  (Fragment nabożeństwa Drogi Betlejemskiej)
 
 
 
  Bóg stał się Człowiekiem i przyszedł do nas pod postacią bezbronnego Dziecka. Jego człowieczeństwo budzi wzruszenie. Dzieciątko Jezus pokazuje nam drogę do dziecięctwa Bożego.
 
 
  
Dzieciątko Jezus z Betlejem 25 grudnia po Pasterce w kościele św. Katarzyny w Betlejem figurka zostaje przeniesiona do Groty Narodzenia i położona na srebrnej gwieździe symbolizującej miejsce Narodzenia Pańskiego. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu Dzieciątko zostaje złożone w ołtarzu żłóbka. Tam odbiera cześć do 6 stycznia, czyli do uroczystości Trzech Króli.

Fot. Andrzej Niedźwiecki

 
 
 
Pierwsi czciciele
 
  Niewątpliwie pierwszymi adoratorami Dzieciątka (przyjmuje się, że pojęcie to oznacza Jezusa do dwunastego roku życia) byli Najświętsza Maryja Panna i św. Józef. To oni jako pierwsi czcili Nowonarodzonego. Niebawem nadeszli pasterze, powiadomieni o tym wielkim wydarzeniu przez anioła, i też złożyli Mu hołd. Nieco później z pokłonem przybyli Trzej Mędrcy.
Z upływem wieków do rozwoju kultu przyczyniły się pielgrzymki do Ziemi Świętej. Pątnicy zmierzający do Grobu Bożego w Jerozolimie chcieli na własne oczy zobaczyć też miejsce narodzin Pana i tam zjednoczyć się ze Zbawicielem w modlitwie. Pielgrzymi przynosili ze sobą figurki Dzieciątka i pocierali nimi o żłóbek betlejemski. Takie figurki stawały się nie tylko cenną pamiątką, ale często także przedmiotem czci.
W ciągu wieków kult Dzieciątka zajął ważne miejsce w Kościele. W XIII w. św. Franciszek z Asyżu zapoczątkował zwyczaj odtwarzania sceny narodzenia Pańskiego - znany dziś jako szopka. Powstały też liczne żeńskie zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Dzieciątka Jezus.
Przez długie wieki był głównym ośrodkiem kultu Dzieciątka na świecie stał się francuski klasztor karmelitanek bosych w Beaune. W XVII w. do wielkiego znaczenia doszedł ośrodek w Pradze, stolicy Czech. Znaczące sanktuaria znajdują się m.in. w Austrii, Niemczech, we Włoszech, a także poza Europą. Kult Bożej Dzieciny dotarł nawet na wyspę Cebu na dalekich Filipinach.
 
 
 
 BRACTWA DZIECIĄTKA JEZUS

Dzieciątko Jezus można czcić w ramach różnych bractw. Pierwsze bractwo zostało założone w Paryżu w XVII w. Niedługo potem powstało pierwsze polskie Bractwo Dzieciątka Jezus. Propagatorami tego kultu byli ojcowie karmelici bosi.


Celem bractw jest m.in. propagowanie kultu Boskiego Dzieciątka, naśladowanie cnót małego Jezusa - pokory, prostoty, ufności, czystości serca, dobroci i posłuszeństwa. Propagują też oddawanie dzieci i młodzieży pod szczególną opiekę Dzieciątka, aby Ono strzegło ich niewinności, chroniło ich przed niebezpieczeństwami i zepsuciem tego świata, aby za Jego wzorem wzrastały w latach, mądrości i łasce u Boga i ludzi (Łk 2, 52).


Podczas ceremonii przyjęcia do bractwa kapłan, po specjalnej modlitwie i błogosławieństwie, nakłada nowemu członkowi medalik Praskiego Dzieciątka Jezus, który czciciel powinien od tej pory zawsze nosić ze sobą. Do obowiązków członków bractwa należy m.in. codzienna modlitwa, udział w nabożeństwie ku czci Boskiego Dzieciątka Jezus 25. dnia każdego miesiąca i odprawienie przed uroczystością Bożego Narodzenia nowenny w intencji obrony życia dzieci poczętych.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba