2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Tu słowo ciałem się stało
 
  Zanim wyznawców Chrystusa zaczęto nazywać chrześcijanami, mówiono o nich, że są nazarejczykami. Wzięło się to stąd, że Jezusa określano czasem Nazarejczykiem. Syn Boży narodził się wprawdzie w Betlejem, lecz Nazaret był Jego miastem rodzinnym i prawdopodobnie w nim spędził większość życia. Od Nazaretu zaczynają się również dzieje Zbawienia; tam bowiem nastąpiło Zwiastowanie.
 
 
  
Widok Nazaretu

Fot. arch. "Ziemi Świętej"

 
 
 
Kwiat Galilei
 
  W czasach Pana Jezusa Nazaret był niewielką, ubogą wioską w Galilei, zamieszkiwaną przez ludzi żyjących w grotach lub w lepiankach. Nawet mieszkańcy sąsiednich wiosek patrzyli z wyższością na biednych nazarejczyków. Nic więc dziwnego, że miejscowość ta ani razu nie pojawiła się na kartach Starego Testamentu. Lecz właśnie to miejsce - tak skromne i niepozorne - Bóg wybrał na ojczyznę Świętej Rodziny.
Życie w Nazarecie było ciężkie. Trudy codzienności wynagradzało piękno osady, położonej wśród łagodnych, zielonych wzgórz. Właśnie uroda tego miejsca była inspiracją nazwy miejscowości. Wywodzi się ona z hebrajskiego słowa naser, oznaczającego pączek, kwiat. Dlatego czasem mówi się o Nazarecie, że jest kwiatem Galilei.
 
 
Tu był anioł Gabriel
 
  Wydarzenia znane z Ewangelii są upamiętnione w Nazarecie przez różne budowle. Nad miastem dominuje Bazylika Zwiastowania. Jest ona współczesnym dziełem architektonicznym (ukończono ją w 1969 r.), ale wcześniej w tym samym miejscu stały inne świątynie.
Kościoły te wznoszono ponad Grotą Zwiastowania, słynącą z tego, że właśnie tam anioł Gabriel objawił się Maryi, aby zapowiedzieć Jej, że urodzi Syna Bożego. O tym zdarzeniu przypomina marmurowy ołtarz z napisem "HIC VERBUM CARO FACTUM EST" - Tu Słowo Ciałem się stało.
Ze Świętą Rodziną wiążą się też inne miejsca w Nazarecie. Niedaleko od Bazyliki Zwiastowania stoi Kościół św. Józefa, wewnątrz którego zachowały się pozostałości domu należącego do opiekuna Pana Jezusa. W tym domostwie zamieszkała poślubiona Józefowi Maryja, a później przez długie lata mieszkali tam we troje - razem z Jezusem. Z Matką Bożą tradycja łączy też źródło znajdujące się pod świątynią należącą do prawosławnych Greków. Tradycja mówi, że Maryja czerpała z niego wodę i tam właśnie miał ukazać się Jej anioł Gabriel.
 
 
 
 

Cel pielgrzymów

Nazaretu należy szukać na mapach północnej części Izraela, niedaleko Hajfy. Dziś żyje tam ponad 50 tys. ludzi. Swój rozwój miasto zawdzięcza przede wszystkim pielgrzymkom. Chrześcijanie z całego świata, pragną na własne oczy zobaczyć miejsca, gdzie nastąpiło Zwiastowanie i Poczęcie Jezusa Chrystusa i gdzie Jezus spędził większą część swego życia. W XX wieku Nazaret odwiedziło też dwóch papieży. W styczniu 1964 r. pielgrzymował tam Paweł VI, a w marcu 2000 - w roku wielkiego jubileuszu Kościoła - Jan Paweł II.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba