2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Potomek królewskiego rodu
 
  Niewiele można dowiedzieć się z Ewangelii o św. Józefie. Brak też informacji o nim w innych wiarygodnych źródłach. Nowy Testament nie odnotowuje ani jednej jego wypowiedzi. Zatem podobnie jak w przypadku rodziców Najświętszej Maryi Panny, niewiele wiemy o jego życiu. Postać małżonka Maryi budzi jednak wielkie zainteresowanie i podziw chrześcian.
 
 
  
Św. Józef był szczęśliwym człowiekiem - mógł trzymać w swoich ramionach Zbawiciela świata
 
 
 
Małżonek Maryi...
 
  Odegrał ważną rolę w opisywanych przez Ewangelię wydarzeniach. Płynęła w nim królewska krew. Należał wszak do sławnego rodu Dawida. Żył jednak skromnie, pracując jako cieśla, więc o jego królewskim pochodzeniu zapewne mało kto pamiętał. On zresztą też o tym nie wspominał. Bo i po co, skoro nie mogło to mieć żadnego wpływu na jego sytuację życiową.
O wiele bardziej istotny był jednak fakt, że to właśnie Józefa wybrał Bóg na męża Maryi. Tym samym Ojciec Niebieski wyznaczył go na ziemskiego opiekuna Jezusa. Oznaczało to, że powierzona mu została rola głowy Świętej Rodziny. Na jego barkach spoczęła odpowiedzialność za byt materialny Matki Bożej i wzrastającego Dziecięcia.
 
 
  
Zaślubiny Maryi z Józefem
 
 
 
...i opiekun Jezusa
 
  Ewangelia nie pozostawia wątpliwości co do faktu, że Jezus, Syn Boży, począł się z Ducha Świętego. Św. Mateusz pisze wyraźnie, powołując się na słowa anioła: z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło (Mt 1, 20). Jednak w świetle ówczesnego prawa żydowskiego - co wyraźnie wynika z dalszych kart Ewangelii - Józef był uważany za ojca Jezusa. I nie ojca domniemanego czy przybranego, jak próbowano czasem tłumaczyć to niezwykłe ojcostwo, lecz za rodzica w pełnym tego słowa znaczeniu. Tak też uważali ludzie, wśród których żyła w Nazarecie Święta Rodzina.
Zatem w oczach współczesnych sobie Józef był ojcem Jezusa. Tym samym Chrystus został uznany za potomka króla Dawida. Rodowód Jezusa przedstawia Ewangelista Mateusz (Mt 1, 1-17). Józefowi więc przypadła w udziale jedna z ważniejszych ról w dziejach zbawienia świata.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba