2004  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Kanonikowi Piotrowi Klusce, Księdzu Prałatowi Mieczysławowi Łukaszczykowi, Ojcu Symeonowi Barcikowi OFMConv, Księdzu Dziekanowi Karolowi Jaroszowi, Pani Annie Paprockiej za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wybrała trudy i cierpienia 1   
 
 Z religijnego domu 2   
 
 Służąc Bogu i ludziom 3   
 
 Niezwykłe prośby Anieli 4   
 
 Ostatnie chwile 5   
 
 U grobu Anieli 6   
 
 Jedyną nadzieją była łaska Boża 7   
 
 Błogosławiona sieprawianka 8   
 
 Dla uczczenia bł. Anieli Salawy 9   
 
 Błogosławiona Anielo, 
módl się za nami
10   
 
 Wotum wdzięcznej pamięci 11   
 
 Obraz życia 12   
 
 Pamięta o niej nie tylko Siepraw 13   
 
 Wezwania do bł. Anieli Salawy14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wybrała trudy i cierpienia
 
 
  
Bł. Aniela Salawa (1881-1922), obraz z kościoła księży misjonarzy w Krakowie.
 
 
  Czasem trudno sobie wyobrazić, jak wiele może dokonać osoba skromna, uboga i fizycznie słaba, jeśli powierzy swój los Panu Bogu... Szczególnym tego dowodem jest życie błogosławionej Anieli Salawy.
Wychowana w pobożnej rodzinie od najmłodszych lat pragnęła zbliżyć się do Pana Jezusa. Wieś, w której spędziła kilkanaście pierwszych lat życia, była biedna i nie dawała żadnych perspektyw na poprawę bytu. Aniela przeniosła się do Krakowa, by służyć u obcych ludzi. Nie unikała trudów i upokorzeń, które wówczas wpisane były w los każdej służącej. "Jestem tu, gdzie mnie od maleńkości Pan Bóg wołał..." - mawiała. Ileż heroizmu było w tej wątłej kobiecie, gdy prosiła Pana o to, by na jej słabe ramiona składał ciężar chorób trapiących innych ludzi. Cierpienie i poświęcenie stało się jej drogą do świętości.
Ta trudna droga zaprowadziła ją do chwały ołtarzy. Beatyfikował ją w 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II. Dziś Błogosławiona jest dumą Sieprawia - podkrakowskiej wsi, z której się wywodziła. Miejscowy kościół parafialny został we wrześniu br. ogłoszony Sanktuarium bł. Anieli Salawy.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba