2004  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Prowincjałowi Franciszkowi Bieńkowi, Ojcu Romanowi Zajšcowi oraz Ojcu Czesławowi Hensel za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 W służbie tym, którzy cierpią 1   
 
 Żołnierz, awanturnik, 
hazardzista
2   
 
 Właściwa droga 3   
 
 Znak czerwonego krzyża 4   
 
 Poświęcenie bez granic 5   
 
 W 25 krajach świata 6   
 
 Ewangelia miłości i miłosierdzia 7   
 
 Polskie ścieżki kamilianów 8   
 
 Matka Boża Uzdrowienie Chorych 9   
 
 Bezdomni... 10   
 
 Starsi... 11   
 
 ...chorzy są naszymi panami... 12   
 
 Litania do św. Kamila13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Litania do św. Kamila
 
  Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
 
 
  
 
 
  Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami,
Święta Panno nad pannami, módl się za nami,
Święty Kamilu, módl się za nami,
Patronie chorych i szpitali, módl się za nami,
Ojcze ubogich i sierot, módl się za nami,
Pocieszycielu smutnych i strapionych, módl się za nami,
Nauczycielu prawdziwej miłości bliźniego, módl się za nami,
Ozdobo Kościoła katolickiego, módl się za nami,
Kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami,
Pokutniku zbłądzeń twojej młodości, módl się za nami,
Czcicielu Krzyża Świętego, módl się za nami,
Mistrzu modlitwy i cierpliwości, módl się za nami,
Przykładzie poświęcenia i ofiary, módl się za nami,
Wzorze wszystkich opiekujących się chorymi, módl się za nami,
Wierny sługo Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami,
Łaskawy nasz pośredniku u Boga, módl się za nami,
Gorliwy opiekunie dusz nieśmiertelnych, módl się za nami,
Jasno świecąca gwiazdo świętości, módl się za nami,

Który miałeś gorące pragnienie umrzeć w służbie chorych, módl się za nami,
Który prowadziłeś życie pełne miłosierdzia, módl się za nami,
Który modlitwą i pokutą żyłeś na co dzień, módl się za nami,
Który Bogu ofiarowałeś swoje cierpienia, módl się za nami,
Który założyłeś Zakon Posługujących Chorym, módl się za nami,
Który zakończyłeś życie błogosławioną śmiercią, módl się za nami,

Abyś nas wspierał we wszystkich potrzebach naszych, prosimy Cię, święty Kamilu,
Abyś nam ulżył w cierpieniach i dolegliwościach choroby, prosimy Cię, święty Kamilu,
Abyś nam pomógł w pokusach i walkach życia, prosimy Cię, święty Kamilu,
Abyś nas pocieszył w bólu i utrapieniach naszych, prosimy Cię, święty Kamilu,
Abyś był przy nas w godzinie śmierci naszej, prosimy Cię, święty Kamilu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, św. Kamilu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty świętego Kamila napełniłeś szczególną miłością ku chorym i umierającym, spraw, abyśmy wsparci jego zasługami, służyli Tobie w naszych bliźnich, a w godzinę śmierci mogli z ufnością odejść do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba