2005  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Panu Piotrowi Molla, Pani Giannie Emanueli Molla, Pani Krystynie Zając, Ks. Stanisławowi Fertowi, Ks. Jarosławowi Kwietniowi, Ks. Piotrowi Pawlinie, Ks. Jackowi Plocie, Ks. Krystianowi Szenowskiemu, Ks. Stanisławowi Podziornemu, Ks. Piotrowi Gąsiorowi i Ks. Stanisławowi Walterowi za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć.  
 
 
 Święta naszych czasów 1   
 
 Wszystko dla Jezusa 2   
 
 W akcji Katolickiej 3   
 
 Ścieżki posłannictwa 4   
 
 Małżeństwo i macierzyństwo 5   
 
 Ofiara w imię miłości 6   
 
 Święta Joanno, 
wstawiaj się za nami!
7   
 
 Droga na ołtarze 8   
 
 Wspaniała żona, kochająca matka, 
mądry lekarz
9   
 
 Z ziemi włoskiej do Polski 10   
 
 Przesłanie męża Świętej 11   
 
 Przybyła w Dzień Matki 12   
 
 Tu Papież dziękował obrońcom życia 13   
 
 Moja siostra Joanna 14   
 
 Święta wśród lekarzy i chorych 15   
 
 Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Joanny Beretta Molla
16   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święta naszych czasów
 
  Była nowoczesną kobietą, kochała życie, jego piękno i urok. Pracowała jako lekarka, prowadziła samochód, lubiła jeździć na nartach. Jej wdzięczność dla Pana Boga nie miała granic. Często powtarzała swemu mężowi: Piotrze, dziękujmy Panu Bogu za naszą miłość, za nasz sakrament małżeński, za to, że możemy pójść do teatru, za to, że możemy wypoczywać w tak pięknych górach. Dziękujmy Mu za wszystko.
 
 
  
Św. Joanna Beretta Molla z dziećmi

Fot. arch. Krystyny Zając

 
 
  I my także dziękujmy Kościołowi, a przede wszystkim Ojcu Świętemu, za św. Joannę Berettę Molla kanonizowaną 16 maja 2004 r. Ci, którzy ją dobrze znali, wiedzieli, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa wiara. Codziennie brała udział we Mszy św., często przyjmowała Najświętszy Sakrament i była głęboko zaangażowana w działalność Akcji Katolickiej. Przede wszystkim jednak, z szacunku dla Bożego daru nowego życia, potrafiła zrezygnować ze wszystkiego, co miała. I nie chodziło tu o otaczające ją wygody i szczęście osobiste, ale o jej własne życie. Czyż można sobie wyobrazić większe poświęcenie, większy heroizm?
Dwudziesty wiek to czas, który przez wielu bywa nazywany wiekiem śmierci. Ten właśnie wiek wymagał wielkich świadectw wiary. Świadectwo ofiary życia św. Joanny jest szczególnie wymowne w czasach, gdy w naszym kraju raz po raz odzywają się głosy wzywające do pełnej legalizacji procederu aborcji, czyli zabijania poczętych dzieci.
Niech św. Joanna Beretta Molla, która zaświadczyła życiem o wielkiej miłości, będzie nam pomocą i uprasza wszelkie potrzebne łaski dla każdej polskiej rodziny.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba