2007  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Matce Przeoryszy Róży Semkowskiej OP z klasztoru "Na Gródku" w Krakowie, Matce Przeoryszy Joannie Kraœkiewicz OP z klasztoru w Œwiętej Annie oraz Matce Przeoryszy Dominice Sokołowskiej OP z klasztoru w Radoniach za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Modlitwa, milczenie, pokuta 1   
 
 Bogu dzięki, że jesteście! 2   
 
 Wędrowny kaznodzieja 3   
 
 Kolebka Zakonu 4   
 
 Święte i błogosławione mniszki 5   
 
 Na krakowskim Gródku 6   
 
 "Bardzo ładny macie klasztor" 7   
 
 Nieustanna służba
 Bogu i ludziom w modlitwie
8   
 
 Mniszki u Świętej Anny 9   
 
 Obraz z Soriano 10   
 
 "Święta miara" 11   
 
 Natanael i Jonatan 12   
 
 Dziekęuję Wam, Siostrzyczki 13   
 
 Siostra Magdalena Maria 14   
 
 Litania do św. Dominika15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święte i błogosławione mniszki
 
  Święty Dominik zakładając zakon mniszek klauzurowych, chciał, aby był on "milczącym kaznodziejstwem promieniującym żywą obecnością Jezusa i światłem świecącym w ciemnościach tego świata". Przez osiem wieków dominikanki wiernie przestrzegały reguły zakonnej i poprzez modlitwę niosły ludziom pokrzepienie i otuchę. Z życiem wielu sióstr wiążą się piękne legendy. Kilkanaście mniszek zostało wyniesionych do chwały ołtarzy.
 
 
  
Św. Agnieszka de Montepulciano (1268-1317). Podczas modlitwy - jak podaje legenda - dostąpiła widzenia Maryi i Dzieciątka Jezus.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
  Bł. Cecylia Cesarini (1203-1290)

Cecylia znała św. Dominika i przekazała potomnym cenne informacje o założycielu zakonu.
 
 
 
  Bł. Diana d'Andalo (1204-1236)

W 1219 r. złożyła na ręce św. Dominika śluby zakonne i ufundowała klasztor mniszek dominikańskich.

 
 
 
  Bł. Emilia Bicchieri (1238-1314)

Według legendy, pewnego dnia gdy Emilia służąc chorej zakonnicy spóźniła się do Komunii świętej, pojawił się Anioł i podał jej Hostię świętą.
 
 
  
Św. Małgorzata Węgierska (1242-1270). Była ósmym dzieckiem króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris. Pochodziła z rodziny Arpadów, z której wywodzili się także: św. Stefan, jego syn św. Emeryk i św. Władysław. Siostrami Małgorzaty były św. Kinga, bł. Jolenta i bł. Konstancja. Urodziła się podczas najazdu Tatarów na Węgry, dlatego jeszcze przed narodzeniem rodzice ofiarowali ją Bogu za ocalenie ojczyzny. W wieku czterech lat powierzono ją opiece dominikanek w Veszprem. Kilkakrotnie sprzeciwiała się małżeńskim planom dynastycznym ojca. W obecności Prymasa Węgier uroczyście potwierdziła wolę pozostania w zakonie. Mając 12 lat złożyła śluby zakonne na ręce generała zakonu dominikańskiego w klasztorze w Budzie. Prowadziła surowe życie, wyróżniała się kultem tajemnicy Eucharystii oraz Męki Pańskiej.

Fot. Archiwum Sióstr Dominikanek “Na Gródku" w Krakowie

 
 
 
 
 Bł. Małgorzata Ebner (1291-1351)

Przeżyła ponad czterdzieści lat w klasztorze w Medingen. Jej duchowość, naznaczona wieloma cierpieniami, była skoncentrowana na Chrystusie, którego kontemplowała w liturgii.
 
 
 
 Bł. Ingryda Szwedzka (XIII w.)

Była wnuczką króla Szwecji. Po śmierci męża utworzyła grono tercjarek, a następnie założyła pierwszy w Szwecji klasztor mniszek dominikańskich.
 
 
 
 Bł. Maria Mancini (1355-1431)

Dwukrotnie owdowiała, a gdy straciła wszystkie dzieci, uczyniła ze swego domu szpital i przytułek dla chorych oraz pielgrzymów. Później wstąpiła do mniszego klasztoru św. Krzyża w Pizie.
 
 
 
 Bł. Klara Gambacorta (1362-1419)

Jej śmierć została uwieczniona w pięknej legendzie: podczas gdy jej współsiostry płakały martwiąc się o jej los, Klara umarła z uśmiechem na ustach. Jej twarz, sczerniała od pokuty, po śmierci odzyskała dawne piękno.
 
 
 
 Bł. Małgorzata z Sabaudii (1382-1464)

Podczas wizji ukazał się jej Jezus, trzymający w ręku trzy strzały jako oznaki darów oczyszczenia. Jezus zapytał, którą z nich sobie obierze. Małgorzata wzięła wszystkie i odtąd zaczęły ją trapić choroby, prześladowania i oszczerstwa.
 
 
 
 Bł. Joanna z Portugalii (1452-1490)

Córka króla Portugalii, mimo sprzeciwów rodziny wstąpiła do klasztoru.
 
 
 
 Bł. Agnieszka od Jezusa Galand (1602-1634)

Przez trzy lata modliła się i ofiarowywała swoje umartwienia w intencji nieznanego jej kapłana, który miał doprowadzić do otwarcia seminarium duchownego we Francji, przeżywającej brak powołań.
 
 
 
 Bł. Anna od Aniołów Monteagudo (1602-1686)

Peruwianka, którą w 1985 r. papież Jan Paweł II zaliczył w poczet błogosławionych jako pierwszą zakonnicę kontemplacyjną kontynentu amerykańskiego.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba