2008  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Prałatowi Jerzemu Karbownikowi, Księdzu Profesorowi Andrzejowi Witko, Ojcu Doktorowi Szczepanowi Praœkiewiczowi OCD, Księdzu Markowi Borysiakowi SDB, Siostrze Aldonie Paczkowskiej ZSPJ – Przełożonej klasztoru Zgromadzenia Sióstr Pana Jezusa Miłosiernego w Wilnie, Siostrze Dominice Steć ZSJM, Panu Piotrowi Korpantemu oraz Panu Krzysztofowi Zawadzińskiemu za udostępnienie archiwum i zdjęć.
Serdeczne Bóg Zapłać!
 
 
 
 Dana ku obronie 1   
 
 Karmelici bosi  
strzegli Ostrej Bramy
2   
 
 Strażniczka wiary katolickiej 3   
 
 Prowadzeni ręką Maryi 4   
 
 Koronacja Ostrobramskiej Pani 5   
 
 "Jak mnie... 
do zdrowia powróciłas cudem!"
6   
 
 Pielgrzymując do Ostrej Bramy 7   
 
 Wilno stolicą miłosierdzia 8   
 
 Opiewał Miłosierdzie Pańskie 9   
 
 W Skarżyskiej Ostrej Bramie 10   
 
 Ty u bramy naszej trzymasz straż 11   
 
 Litania ostrobramska12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  "Jak mnie... 
do zdrowia powróciłas cudem!"
 
  Karol Wojtyła od lat młodzieńczych szczególnym kultem otaczał obraz Ostrobramskiej Madonny. Warto przypomnieć, że wizerunek Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy ks. Wojtyła umieścił na swym obrazku prymicyjnym.
W przemówieniu 4 września 1993 r. papież Jan Paweł II podkreślił:
"W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy". Od początku pontyfikatu pragnął pomodlić się w ostrobramskim sanktuarium. Władze komunistyczne nie zgodziły się jednak na papieską pielgrzymkę zarówno w 1984 r., kiedy świętowano uroczystości 500. rocznicy śmierci
św. Kazimierza królewicza, jak i w trzy lata później, kiedy Kościół katolicki obchodził 600-lecie chrztu Litwy. Dopiero w 1993 r. spełniło się pragnienie jego życia, kiedy po raz pierwszy nawiedził sanktuarium ostrobramskie i przewodniczył tam modlitwie różańcowej. Opiece Matki Miłosierdzia w ostrobramskim wizerunku Papież-Polak dziękował za ocalenie z zamachu na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r. Po zakończonym nabożeństwie Ojciec Święty długo modlił się przed cudownym obrazem. Ofiarował też sanktuarium złoty różaniec.
 
 
  
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej; Wilno, 4 września 1993 r.

Fot. Arturo Mari

 
 
 
Papieskie zawierzenie
 
  Pielgrzymując w 1993 r., czyli już po nocy komunizmu do krajów bałtyckich Ojciec Święty Jan Paweł II skierował pierwsze kroki do Ostrej Bramy, gdzie wobec zgromadzonych wiernych zawierzył Maryi Dziewicy dzieło nowej ewangelizacji Litwy i krajów ościennych, a zwłaszcza Polski, naszej Ojczyzny. Powiedział wtenczas między innymi: "Macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Najświętszej zawierzam was samych, a wraz z wami także nadzieję na to, że na Litwie i w krajach sąsiednich, poczynając od tego, w którym ja przyszedłem na świat (...), odrodzi się niezłomna wierność Ewangelii i zdecydowana wola przyjęcia Chrystusa".
 
 
 
 "I głos mi się załamał"

13 maja 1994 r. Papież wyznał: "Piszę do was te słowa dziś, 13 maja, z polikliniki Agostino Gemelli. Pozwólcie, Bracia umiłowani, że wrócę myślą do tego, co wydarzyło się przed trzynastoma laty na placu św. Piotra. Wszyscy pamiętamy ten moment, kiedy po południu oddano strzały do papieża, aby go zabić. Kula, która przebiła jamę brzuszną, znajduje się obecnie w sanktuarium w Fatimie, pas przedziurawiony tą kulą znajduje się w sanktuarium na Jasnej Górze. To macierzyńska ręka kierowała torem kuli, a umierający papież, przewieziony pośpiesznie do kliniki Gemelli, został zatrzymany na progu śmierci. We wrześniu ubiegłego roku, kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w Sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza: Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!... jak mnie... do zdrowia powróciłaś cudem! Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał. Wiedziałem, że to sanktuarium oczekiwało od papieża tego świadectwa...".
 
 
 
 Miejsce spotkania z Matką Chrystusa

"Sanktuarium Ostrej Bramy od wielu stuleci jest celem licznych pielgrzymów, którzy przybywają tu każdego dnia, aby powierzyć Matce Miłosierdzia radości i troski swego życia. Świątynia ta stała się zatem uprzywilejowanym miejscem spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła, a zarazem miejscem, gdzie urzeczywistnia się komunia wiernych całego regionu. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów przybywają tutaj, by przed obliczem Matki Bożej dzielić się nawzajem, niczym bracia i siostry, tą samą wiarą, wspólną nadzieją, jedną miłością".
 
  Sługa Boży Jan Paweł II; Wilno - Ostra Brama, 4 września 1993 r.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba