2010  nr 7
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Ojcu Doktorowi Błażejowi Kurowskiemu – Kustoszowi sanktuarium na Górze Œw. Anny, Ojcu Wojciechowi Piętowskiemu OFM oraz Ojcu Sławomirowi Klimowi OFM. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Jezus, Maryja i Anna 1   
 
 Radość Anny i Joachima 2   
 
 Matka Niepokalanej 3   
 
 Góra świętej Anny 4   
 
 Tu króluje św. Anna 5   
 
 Wielki plac modlitwy 6   
 
 Idziemy na kalwarię do św. Anny 7   
 
 Annogórscy pielgrzymi 8   
 
 Miejsce modlitwy językiem swego serca 9   
 
 Wyjątkowy zakątek Opolszczyzny 10   
 
 Pozdrowienie świętej Anny11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Matka Niepokalanej
 
  Córka Anny i Joachima jako przyszła Matka Syna Bożego już od pierwszej chwili życia, czyli od poczęcia w łonie matki, została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Stało się to - jak podaje bulla papieża Piusa IX - "mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga oraz mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego". Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi została oficjalnie uznana przez Kościół za dogmat wiary w roku 1854, a cztery lata później potwierdzona przez samą Matkę Bożą podczas objawień w Lourdes. Grzechem pierworodnym nazywamy upadek pierwszych rodziców, Adama i Ewy, którzy okazali Bogu nieposłuszeństwo. Maryja jako jedyna wśród ludzi została zachowana od zmazy pierworodnej, a także od jej skutków: utraty świętości, skłonności do zła i śmierci - stąd w Kościele 15 sierpnia świętujemy uroczystość Wniebowzięcia, czyli wzięcia do nieba Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem. Pamiątkę Niepokalanego Poczęcia Maryi obchodzimy 8 grudnia, zaś 8 września wspominamy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
 
 
  
Wizja św. Anny o Niepokala nym Poczęciu Maryi

Fot. Giovanni Battista Tiepolo Gemaeldegalerie Alte Meister, Dresden, Germany/Bridgeman Art Library

 
 
 
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę świętą....
 
  "Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą" - tymi słowami rozpoczyna się jedno z najpiękniejszych nabożeństw do Matki Bożej, które przez pokolenia śpiewane było w wielu polskich domach. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to utwór, który w przepięknej dawnej polszczyźnie i poprzez chwytającą za serce melodię wysławia tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Matki Boga i prosi Ją o wstawiennictwo u Syna. Godzinki kończą się pokorną modlitwą: "Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen".
 
 
  
Święte rodziny

Najświętsza Rodzina to Jezus, Maryja i Józef. W sztuce często obok nich przedstawiani są również ich święci krewni: Joachim z Anną, czyli dziadkowie Jezusa i rodzice Maryi, oraz Zachariasz, Elżbieta i mały Jan Chrzciciel, czyli dalsi krewni Matki Bożej. Na zdjęciu: Maryja z Dziecięciem wraz z małżonkiem Józefem i matką Anną oraz Elżbieta z synem Janem; mal. Poussin

Fot. Archiwum

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba