2011  nr 1
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc merytorycznš w przygotowaniu numeru: Ojcu Stanisławowi Gliœcie OFMConv. – Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Krakowie, Siostrom Klaryskom z Klasztoru w Krakowie, Księdzu Stanisławowi Langnerowi – Proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i œw. Józefa Rzemieœlnika w Ojcowie-Grodzisku, Księdzu Kanonikowi Janowi Robakowi – Proboszczowi Parafii pw. œw. Mikołaja w Skale oraz Panu Magistrowi Piotrowi Trzcionce. 
 
 
 Księżniczka z rodu Piastów 1   
 
 Małżonka króla Kolomana 2   
 
 Pierwsza polska klaryska 3   
 
 Dusza jak gwiazda 4   
 
 Pamięć o Matce, Fundatorce i Patronce 5   
 
 Tu spoczywa Błogosławiona 6   
 
 Bazylika przy Franciszkańskiej 7   
 
 Grodzisko na skale 8   
 
 Pustelnia błogosławionej Salomei 9   
 
 Patronko nasza, Salomeo święta 10   
 
 Litania do bł. Salomei11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pamięć o Matce, Fundatorce i Patronce
 
  Założony w 1245 r. przez bł. Salomeę pierwszy polski klasztor klarysek w Zawichoście powstał jesz-cze za życia św. Klary (1193-1253) - duchowej córki św. Franciszka z Asyżu (1182-1226). Później powstał klasztor w Skale (przeniesiony w XIV w. do Krakowa), a następnie w Starym Sączu (1280) oraz Gnieźnie (1284). W Polsce przedrozbiorowej powstały jeszcze klasztory w Śremie, Kaliszu, Chęcinach i Zamościu. Niewolę narodową przetrwały tylko dwa najstarsze konwenty: krakowski i starosądecki. Dopiero w drugiej połowie XX w. powstały klasztory w Międzyrzeczu Wielkopolskim, Kaliszu, Zamościu oraz Skaryszewie koło Radomia. Po blisko ośmiu wiekach klaryski powróciły także na miejsce, w którym rozpoczęła się polska historia ich zakonu - na ziemię sandomierską. Jak mówią siostry, jest to powrót do korzeni, zarówno w sensie geograficznym, jak też w sensie duchowym, ponieważ bł. Salomea rozpoczęła życie zakonne właśnie w Sandomierzu. Siostry mieszkają na razie w starym budynku zaadaptowanym na klasztor, zbierając fundusze na budowę domu zakonnego.
 
 
  
Mozaikowa ikona Matki Bożej, którą bł. Salomea przywiozła z Węgier, być może jako dar od Marii Laskaris - małżonki króla Beli IV, córki Teodora I, cesarza Konstantynopola (matki św. Kingi i bł. Jolenty). Pochodząca z przełomu XII i XIII w. złocona bizantyjska mozaika jest dziełem o bardzo wysokiej klasie artystycznej. Od dawien dawna ikona ta jest przynoszona do umierających sióstr jako znak obecności i opieki Matki Najświętszej oraz matki Salomei.

Fot. archiwum Klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie

 
 
 
Krakowski klasztor klarysek
 
  Bł. Salomea zapisała w testamencie całość dóbr osobistych założonej przez siebie wspólnocie zakonnej. Materialne pamiątki po Matce i Fundatorce, które stanowią jednocześnie dużą wartość dla historii i kultury polskiej, przechowywane są w klasztorze w Krakowie. Siostry z pietyzmem przechowują to bezcenne dziedzictwo. Przede wszystkim jednak pielęgnują żywą pamięć o swej błogosławionej Patronce. Wspólnota tradycyjnie odprawia nabożeństwo do bł. Salomei. Za jej przyczyną siostry odmawiają nowenny w poleconych intencjach, które zostają wpisane do "Księgi Kultu bł. Salomei". Krakowskie klaryski kultywują także tradycję poświęcenia relikwiami bł. Matki Salomei wina przeznaczonego dla chorych.

Osoby pragnące otrzymać łaski za wstawiennictwem bł. Salomei mogą kierować prośby do krakowskiego klasztoru klarysek. Siostry proszą także wszystkich, którzy za przyczyną bł. Salomei otrzymali łaski o przysłanie informacji pod adres: Klasztor Sióstr Klarysek, ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków, tel. 12 422 16 12
 
 
  
XI-wieczny kościół pw. św. Andrzeja Apostoła. Architektura zewnętrzna kościoła zachowała swój romański charakter.

Fot. archiwum Klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba