2011  nr 4
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Andrzejowi Piórek – Kustoszowi Sanktuarium œwiętych pustelników Œwierada i Benedykta w Tropiu oraz Ojcu Stanisławowi Tomoniowi OSPPE – Rzecznikowi Prasowemu Klasztoru na Jasnej Górze. za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc w przygotowaniu numeru. 
 
 
 Pustelnik Paweł i opat Antoni 1   
 
 Pierwszy święty z rodu Polan 2   
 
 Wyniszczał ciało, ale wzmacniał ducha 3   
 
 Tysiącletnia świątynia nad Dunajcem 4   
 
 Bogactwo świętości, historii oraz sztuki 5   
 
 Niech św. Świerad modli się wraz z nami! 6   
 
 Anegdoty tropskie 7   
 
 Męczeństwo pięciu braci pustelników 8   
 
 Sam na sam z Bogiem 9   
 
 Eremici w XXI wieku 10   
 
 Litania do św. Świerada11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Litania do św. Świerada
 
 
  
XVII-wieczne obrazy świętych pustelników Świerada i Benedykta z klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze

Fot. Krzysztof Świertok/Biuro Prasowe Jasnej Góry

 
 
  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Świeradzie, gorliwy wyznawco Chrystusa,
Pierwszy synu naszej ziemi wyniesiony do chwały świętych,
Święty Pustelniku, szukający Boga w odejściu od świata,
Wzorze umiłowania ciszy i skupienia,
Przykładzie ducha pokuty i umartwienia,
Miłośniku piękna przyrody jako śladu Boga-Stwórcy,
Nauczycielu modlitewnego dialogu miłości z Panem,
Eremito, utrudzony pracą w służbie braci,
Przykładzie ducha miłości we wspólnocie,
Wzorze szczególny dla osób poświęconych Bogu,
Duchowy mistrzu swego ucznia, św. Benedykta,
Przewodniku dla dążących do chrześcijańskiej doskonałości,
Sługo Boży, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Niezmordowany głosicielu Bożej prawdy,
Misjonarzu, pomnażający radość nawróconego ludu,
Apostole, utwierdzający braci w wierze i miłości Chrystusowej,
Wierny rzeczniku pokutujących grzeszników,
Nadziejo łaski dla umierających złoczyńców,
Nieustanny nasz orędowniku przed Panem,
Patronie szczególny Polaków i Słowaków.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
(za przyczyną świętych Świerada i Benedykta - modlitwa polska)
Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt oddali się Tobie samemu przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia; spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(za przyczyną świętych Świerada i Benedykta - modlitwa słowacka)
Miłościwy Boże, z Twojego natchnienia święci Świerad i Benedykt obrali życie w zaciszu pustelni, aby Ci modlitwą, pracą i milczeniem doskonalej służyć; za ich wstawiennictwem pomóż i nam wśród zgiełku tego świata wsłuchiwać się w Twój głos i konsekwentnie pełnić Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba