2011  nr 4
 
  Redakcja składa podziękowania za udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Andrzejowi Piórek – Kustoszowi Sanktuarium œwiętych pustelników Œwierada i Benedykta w Tropiu oraz Ojcu Stanisławowi Tomoniowi OSPPE – Rzecznikowi Prasowemu Klasztoru na Jasnej Górze. za udostępnienie archiwum i zdjęć oraz pomoc w przygotowaniu numeru. 
 
 
 Pustelnik Paweł i opat Antoni 1   
 
 Pierwszy święty z rodu Polan 2   
 
 Wyniszczał ciało, ale wzmacniał ducha 3   
 
 Tysiącletnia świątynia nad Dunajcem 4   
 
 Bogactwo świętości, historii oraz sztuki 5   
 
 Niech św. Świerad modli się wraz z nami! 6   
 
 Anegdoty tropskie 7   
 
 Męczeństwo pięciu braci pustelników 8   
 
 Sam na sam z Bogiem 9   
 
 Eremici w XXI wieku 10   
 
 Litania do św. Świerada11   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Bogactwo świętości, historii oraz sztuki
 
  Tradycja podaje, że kościół świętych Świerada i Benedykta nad Dunajcem został konsekrowany przez biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, późniejszego męczennika. Skromne wnętrze XI-wiecznej świątyni kryje w sobie ślady minionych dziejów oraz różnych stylów sztuki - od romańskiego po rokoko i późniejszych. Największym bogactwem tego niewielkiego kościoła są relikwie. Najcenniejszą z nich jest cząstka z drzewa Krzyża Chrystusowego znalezionego przez św. Helenę na Golgocie (ma ona wymiary 2x2x5mm). Sanktuarium posiada także jedyny w Polsce relikwiarz św. Świerada. W Tropiu czczone są także relikwie św. Kingi, św. Jana Marii Vianneya oraz bł. matki Teresy z Kalkuty. Te ostatnie trafiły do Tropia z... Etiopii, z domu zakonnego Misjonarek Miłości, gdzie pracuje siostra pochodząca z tutejszej parafii.
 
 
  
Dar Ośmiorogów-Gierałtów W ołtarzu głównym znajduje się barokowy obraz przedstawiający koronację Matki Bożej, adorowanej przez Patronów świątyni odzianych w kamedulskie stroje. Fundatorami dzieła jest rodzina Ośmiorogów-Gierałtów.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
 
 
  
Relikwiarz św. Świerada, zawierający cząstkę jego kości, którą biskup Nitry przekazał dla sanktuarium w Tropiu wraz z pismem potwierdzającym autentyczność relikwii. Dar ten został przywieziony do Polski potajemnie w roku 1958 (czasy komunizmu) przez redemptorystę z Tuchowa. Poza Tropiem relikwie św. Andrzeja-Świerada znajdują się w tylko Nitrze, Skałce nad Wagiem oraz w Muzeum Narodowym w Budapeszcie. Cząstkę relikwii św. Świerada otrzymał także od biskupa Nitry Ojciec Święty Jan Paweł II, jako że święty pustelnik pochodził z ziemi małopolskiej, której synem był także Papież-Polak.

Fot. Łukasz Korzeniowski

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba