2018  nr 12
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Jerzemu Cedrowskiemu – Kustoszowi Sanktuarium Œwiętej Rodziny w Studziannie. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Święta Rodzina przy stole 1   
 
 Uprosiłam Ci u Syna mego zdrowie 2   
 
 Trzy świątynie Studzianny 3   
 
 Ileż łask zostało tu wyproszonych 4   
 
 18 sierpnia 1968 roku 5   
 
 Ważne i proste przesłanie 6   
 
 Tu chciała być czczona Matka Boża Świętorodzinna 7   
 
 Pamiątki przeszłości i pieśni poetów 8   
 
 Filipini w Studziannie 9   
 
 Ostatni szaniec majora Hubala10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  Tu chciała być czczona Matka Boża Świętorodzinna
 
  Studziańska bazylika jest wielką trójnawową świątynią wzniesioną na planie krzyża rzymskiego. Długość nawy głównej wynosi 44 metry, szerokość w ramionach krzyża - prawie 30 metrów. Kościół może pomieścić do 3500 osób. Na przecięciu nawy głównej z poprzeczną umieszczona jest okazała kopuła, rozświetlająca przyciemnione wnętrze naturalnym światłem. Na dwóch bocznych przyfrontowych kaplicach znajdują się dwie mniejsze kopuły identycznego kształtu. Nawy boczne tworzą dwa rzędy czterech kaplic połączonych arkadowymi przejściami. Powstanie tak wspaniałego dzieła architektury w tak skromnej miejscowości jest jeszcze jednym dowodem na to, że tu chciała być czczona Matka Najświętsza w swym świętorodzinnym wizerunku.

 
   Cały artykuł zamieszczony jest w grudniowym numerze „Naszej Arki”.
Miesięcznik można kupić w internetowym Sklepie Wydawnictwa AZ
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba