2018  nr 12
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć Księdzu Jerzemu Cedrowskiemu – Kustoszowi Sanktuarium Œwiętej Rodziny w Studziannie. Serdeczne Bóg zapłać!  
 
 
 Święta Rodzina przy stole 1   
 
 Uprosiłam Ci u Syna mego zdrowie 2   
 
 Trzy świątynie Studzianny 3   
 
 Ileż łask zostało tu wyproszonych 4   
 
 18 sierpnia 1968 roku 5   
 
 Ważne i proste przesłanie 6   
 
 Tu chciała być czczona Matka Boża Świętorodzinna 7   
 
 Pamiątki przeszłości i pieśni poetów 8   
 
 Filipini w Studziannie 9   
 
 Ostatni szaniec majora Hubala10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo prenumerata sprzedaż wysyłkowa sklep kontakt linki strona główna
 
  
  Pamiątki przeszłości i pieśni poetów
 
  Pamiątkami wspaniałej, wielowiekowej historii tego świętego miejsca są kunsztowne, zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne oraz pojedyncze obrazy i rzeźby o dużej wartości artystycznej i historycznej. Większość z nich pochodzi z XVII i XVIII stulecia, a więc z czasów największego rozkwitu studziańskiego sanktuarium. Część zbiorów wyeksponowana jest w przykościelnym muzeum. Są tutaj zgromadzone ręcznie haftowane ornaty, kapy i dalmatyki, stare relikwiarze, kielichy mszalne, pateny, puszki na komunikanty, monstrancje, świeczniki ołtarzowe. Wszystkie te przedmioty są wyrazem hojności czcicieli Matki Bożej Studziańskiej, a także świadectwem troski o dom Boży oraz wdzięczności za otrzymane tu łaski. Na szczególną uwagę zasługują dary, które miał zostawić w Studziannie król Jan III Sobieski - oryginalny kobierzec perski, kryształowo-złoty ołtarzyk polowy złożony z krucyfiksu i dwóch lichtarzy oraz misternie wykonany pozłacany kielich mszalny, inkrustowany kolorową emalią, z miniaturą obrazu Świętej Rodziny ze Studzianny.

 
   Cały artykuł zamieszczony jest w grudniowym numerze „Naszej Arki”.
Miesięcznik można kupić w internetowym Sklepie Wydawnictwa AZ
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba