Historia o ziarnku gorczycy

Historia o ziarnku gorczycy, podobnie jak wiele innych przypowieści religijnych, pokazuje nam prawdy o samym Stwórcy w bardzo praktyczny sposób. Zdecydowanie każda osoba, która ma problem ze zrozumieniem wiary, powinna podążać w tym kierunku. Co takiego może nas ona nauczyć?

Treść przypowieści

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach». (Mt, 13, 31-32)

Co takiego powinniśmy wyciągnąć z tej przypowieści?

Ta przypowieść ma wiele ciekawych znaczeń, które można wprowadzić do swojego życia. Dzięki temu zmieni się ono na lepsze a my, ludzie, będziemy w stanie lepiej zrozumieć sens naszej wiary i swoje czyny, które robimy, będąc na ziemi.

Przypowieść ta jest krótka, jednak czytając ją kilka razy, możemy odczuć wrażenie, że za każdym razem interpretujemy ją inaczej. Podstawowym jej znaczeniem będzie porównanie ziarnka gorczycy do naszej wiary. Na początku jest ona niewielka. Gdy się rodzimy, siejemy ją na polu tak, aby miała szansę wykiełkować. Wraz z wiekiem możemy zaobserwować jej wzrost. To właśnie wtedy stawiamy swoje pierwsze kroki nie tylko na świecie, ale również w naszej wierze. Nieustannie rodzice oraz chrzestni przekazują nam informację o Jezusie i spędzając razem święta, możemy jeszcze mocniej pogłębiać tradycję chrześcijańską.

Wraz z wiekiem samej gorczycy pojawiają się nowe liście, ale również łodyga staje się grubsza, silniejsza i w przyszłości przewyższa inne rośliny, co nie było tak oczywiste na samym początku, ponieważ ziarno nie dawało takich sygnałów.

Tak właśnie i człowiek, wychowując się wraz z wiarą, jest w stanie przewyższyć innych, przynajmniej w duchowym znaczeniu i zyskać wiele możliwości.

Czy można porównać ziarno gorczycy do Królestwa Bożego?

Oczywiście, że tak. Wiele osób traktuje gorczyce nie jako metaforę naszej wiary, ale właśnie Królestwa, które kiedyś nie budziło większych emocji i było jedynie niewielkim ziarnem lub rośliną. Miało to miejsce głównie w przypadku czasów po śmierci Chrystusa, gdy wiara chrześcijańska dopiero się wykształcała.

Dopiero z czasem, kiedy ludzie zaczęli ją pielęgnować i mocniej trwać w niej, Królestwo Boże okazywało się dorodnym drzewem, które oferowało swoje miejsca dla osób żyjących zgodnie z zaleceniami Chrystusa.

Królestwo Boże wzrasta w nas przez całe życie. Dowiadując się o nim coraz to więcej informacji, możemy z czasem lepiej poznać funkcjonowanie tego miejsca, ale również sposobów na to, aby się tam dostać.

Ziarnko gorczycy jako nauka pokory

Odbiegając już od kwestii związanych z religią, możemy również interpretować ziarnko gorczycy do naszego życia i do tego, jak duże znaczenie ma w nim pokora. Nie musimy mieć wiele na samym starcie, ponieważ to właśnie naszą ciężką pracą zapewnimy sobie wzrost ponad tych, którzy wszystko mają podane jak na tacy.

Nie musimy również bać się o swoją przyszłość, nawet wtedy, gdy los nie jest dla nas przychylny. Tak jak niewielkie ziarnko gorczycy będziemy mogli zdobywać nowe cele i, być może, zajmie nam to więcej czasu, ale efekty będą tego godne.

Wiele osób w dzisiejszych czasach chciałoby mieć wszystko na już, tak, jak ma to wiele warzyw i roślin. Ludzie chcą pieniędzy, szczęścia i miłości, natomiast warzywa dużych nasion, obfitych plonów oraz dostępu do światła. Nie zawsze jednak taki model życia doprowadzi nas daleko, ponieważ to właśnie pokora może wznieść nas ponad wszystko i wszystkich. Potrzebujemy jedynie czasu.

Ziarnko gorczycy to ciekawy przypadek przypowieści, która ma wiele znaczeń w naszym życiu. Warto analizować taką historię na wiele sposobów i odkryć to jedno znaczenie, które będzie nam najbliższe i da motywacji do dalszego działania. W ten sposób przybliżymy się znacząco do Boga, ale również zadbamy o całe nasze życie, które powinno być dla nas najważniejsze.