Redaktora Nasza Arka

Redaktora Nasza Arka

BOŻE NARODZENIE 1958

LOGIKA LITURGII Bożego Narodzenia nie sposób pojąć bez adwentu. To nie tylko nawyk wytworzony układem roku kościelnego, ale głęboka logika liturgii, która znajduje swe uzasadnienie w całej prawdzie objawianej. Prawda objawiona ma za przedmiot Boga oraz rzeczywistość nadprzyrodzoną, ale nie…

Anioł Pański

Anioł Pański P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. W. I poczęła z Ducha Świętego.Zdrowaś Maryjo… P. Oto ja, służebnica Pańska.W. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… P. A Słowo ciałem się stało.W. I zamieszkało między nami. Zdrowaś…

MISSION DE FRANCE

Powszechnie znane są dwie prawdy o francuskim katolicyzmie: że posiada on wspaniałą warstwę intelektualistów różnych odcieni i że, z drugiej strony, stoi wobec ogromnej rzeszy, która w życiu i pojęciach swoich odeszła od Ewangelii, czasem aż tam, skąd już zasad…

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronęuciekamy się,święta BożaRodzicielko, naszymi prośbamiracz nie gardzićw potrzebachnaszych, ale od wszelakichzłych przygódracz nas zawsze wybawiać,Panno chwalebnai błogosławiona. O Pani nasza,Orędowniczko nasza,Pośredniczko nasza,Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj. Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust…