Redaktora Nasza Arka

Redaktora Nasza Arka

WYCHOWANIE MIŁOŚCI

Wśród zagadnień związanych z małżeństwem jest to chyba problem zarazem pierwszy i ostatni. Taka jest jego ranga i miejsce. Jest pierwszy, od niego się tutaj bowiem wszystko zaczyna, nie co innego wyrażają słowa „małżeństwo z miłości”. Ale jest też ostatni…

Wierzę w Boga

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia…

TAJEMNICA MARYI

FAKTY I OSOBOWOŚĆ Każdy chrześcijanin zna dobrze życie Maryi Matki Jezusa. Składa się ono zresztą w naszej świadomości z niewielu szczegółów — wszystkie zostały przekazane w Ewangelii i są bardzo łatwe do zapamiętania. Szczegóły te oddają najważniejsze momenty życia Matki-Dziewicy.…

TAJEMNICA I CZŁOWIEK

TAJEMNICA WIARY Fakt historyczny Jezusa Chrystusa stoi przed wzrokiem wiary jako tajemnica wcielenia Boga-Syna. Kościół ujął tajemnicę wcielenia w dogmat zjednoczenia osobowego. Jedna jest osoba Słowa, Boga-Syna i ta jedna Osoba jednoczy w sobie dwoistość natur. Przez natury rozumiemy Bóstwo…

ŚWIĘTY JÓZEF

… a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś go nad rodziną swoją… (Z prefacji o św. Józefie) Zamierzam pisać o św. Józefie, którego postać jest nam całkowicie i wyłącznie znana z Ewangelii św. Mateusza i Łukasza. Poznanie więc tej postaci…

Święty Feliks z Noli

Żywot świętego Feliksa z Noli. (Żył około roku Pańskiego 290). Urodził się w Noli, miejscowości pod Neapolem we Włoszech. Ojciec jego będąc przedtem żołnierzem, porzucił wojskowość, oddając się rolnictwu i zebrał wielki majątek. Z dwu synów wstąpił starszy do wojska,…

RELIGIJNE PRZEŻYWANIE CZYSTOŚCI

CHRZEŚCIJAŃSTWO — RELIGIA OSOBY Kiedy zastanawiamy się nad samą istotą chrześcijaństwa jako religii, musimy dojść do wniosku, że jest ono w najpełniejszym tego słowa znaczeniu religią osobową. Co przez to rozumiemy? Przez religię w ogóle rozumiemy stosunek człowieka do Boga.…