Święta Adelajdo, ty znasz cierpienie,
jakie rodzą kłótnie i spory w rodzinie.
Doświadczyłaś złej woli ze strony swych najbliższych.
Wiele wycierpiałaś, aby doprowadzić do zgody w swej rodzinie.

Prosimy cię z tymi rodzinami, które są wewnętrznie podzielone,
skłócone i które nie potrafią pokonać tych, nieraz zastarzałych podziałów.
Uproś im łaskę przebaczenia, pojednania i powrotu do zgody.
Niech w tych rodzinach pojawią się osoby,
które pierwsze wyciągną rękę do zgody i wpłyną na innych,
by darowali krzywdy, i całe zło, jakie podzieliło ich rodzinę. Amen.

Dodaj komentarz