Poświęcenie się Świętej Rodzinie

 

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich,
z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie.
Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.
Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające urodzić się im dziecko.
Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,
za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych,
którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.
Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.
Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności,
lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.
Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.
Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości,
broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen

 

Dodaj komentarz