Dekalog

Dekalog wg Katechizmu Kościoła Katolickiego;
Wydawnictwo Pallottinum – Poznań 1994

  1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Witraż, Mojżesz z tablicami z dekalogiem

Dodaj komentarz