Jezu, zajmij się mną

Ileż rzeczy czynię zarówno w odniesieniu do potrzeb duchowych, jak i materialnych.
Wówczas Jezus mówi w mojej duszy:

„Ja myślę o tym, nie martw się, zamknij oczy, odpręż się!
Niewielu łask dostępujecie, kiedy wysilacie się, aby je otrzymać;
ale dostępujecie wielu, kiedy w modlitwie Mnie się powierzacie ufnie i całkowicie.
W cierpieniu zwracacie się do Mnie z prośbą, abym to Ja działał.
Ale dlaczego mam działać tak, jak wy tego chcecie?
Nie zwracacie się do Mnie, ale chcecie, abym to Ja się dostosował do Waszych idei;
jesteście jak chorzy, którzy nie proszą lekarza o leczenie,
ale mówią lekarzowi, jak ma leczyć.
Nie postępujcie tak, ale módlcie się, jak was nauczyłem w Modlitwie Pańskiej.
»Święć się imię Twoje«, czyli bądź uwielbiony; Panie, w tej mojej potrzebie;
»przyjdź Królestwo Twoje«, czyli niech wszystko w nas i na świecie dąży do Twojego Królestwa;
»bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi«,
czyli zaradź wszystkim potrzebom na życie doczesne i wieczne według Twojego uznania.

Jeśli mi powiecie prawdziwie: »Niech się dzieje wola Twoja«,
to tak jakbyście powiedzieli: »Pomyśl, Panie, o tym«.
Ja wówczas będę interweniował z całą Moją mocą i rozwiążę problemy,
które wydają się być bez wyjścia.
Oto widzisz, że nieszczęście napiera zamiast zanikać?
Nie niepokój się, ale zamknij oczy i powiedz Mi z wiarą:
»Niech się dzieje wola Twoja, pomyśl o tym, Panie«.
Mówię ci, że Ja o tym myślę i będę działał jak lekarz,
a jeśli będzie trzeba, to sprawię cud.
Widzisz, że stan chorego się pogarsza?
Nie oburzaj się, ale zamknij oczy i powiedz: »Pomyśl o tym, Panie«.
Powtarzam ci, myślę o tobie i nie ma większego remedium
na twoje bolączki od Mojego miłosnego działania.
Jednak myślę o tobie tylko wtedy, kiedy zamkniesz oczy.

Krótkowzroczni, chcemy wszystko oceniać, wszystko zbadać, ufając jedynie ludziom.
Jesteście krótkowzroczni, chcecie wszystko oceniać, wszystko badać,
myśleć o wszystkim i powierzacie się siłom ludzkim, ufając w działanie ludzi.
O, jak pragnę, abyście powierzyli się Mojemu błogosławieństwu
i jak spieszę do was, widząc wasze niepokoje!
Szatan chce, byście ciągle czuli niepokój, byście wyszli spod Mojej opieki;
a na koniec chce was rzucić jedynie w ludzkie inicjatywy i działania.
Ufajcie tylko Mnie, odpocznijcie we Mnie, powierzcie się Mi ze wszystkim.
Ja czynię cuda stosownie do miary powierzenia się Mnie, niezależnie od waszych myśli;
rozsiewam skarby łask, kiedy jesteście w całkowitej biedzie!
Jeśli posiadacie własne zapasy, nawet niewielkie,
albo jeśli ich poszukujecie, to jesteście w świecie natury;
podążacie wówczas drogą natury,
która niejednokrotnie wyznaczona jest przez szatana.
Żaden myśliciel ani filozof nie uczynił cudów;
cuda nadprzyrodzone są w życiu tych, którzy powierzyli się Bogu”.

Słowa Jezusa skierowane do O. Dolindo

Dodaj komentarz