Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu:

wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
zła i tego, co do zła prowadzi
demonów i wszelkich ich spraw i pokus
świata i wszystkiego, czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
siebie i wszystkiego, co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.

Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:

moje ciało, duszę i ducha,
całą moją istotę,
życie w czasie i w wieczności,
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
rozum, uczucia i pragnienia,
wszelkie zmysły, władze i prawa,
wolę i wolność moją,
wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.

Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.

Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.

Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

Jezu, ufam Tobie!

Amen.

Dodaj komentarz