Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych II

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Dziękując Bogu za dar chrztu świętego, poprzez który staliśmy się dziećmi Bożymi
i budowniczymi Jego królestwa na ziemi, wpatrzeni w Maryję i wszystkich świętych,
którzy prowadzą nas do Boga,
wspominając własny chrzest,
podczas którego nasi rodzice i chrzestni wyznali wiarę w naszym imieniu,
odnówmy przyrzeczenia chrzcielne:

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wyrzekam się.
Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
Wyrzekam się.
Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wyrzekam się.
Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wierzę.
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego,
który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Wierzę.
Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wierzę.
Taka jest nasza wiara.
Taka jest wiara Kościoła,
której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym. Amen.

Dodaj komentarz