Pięć warunków Sakramentu Pokuty

Kościół daje nam pięć warunków Sakramentu Pokuty, które należy spełnić, aby zagwarantować sobie skuteczność sakramentu pokuty i pojednania. Następujące po sobie warunki, prowadzą grzesznika drogą pojednania z Bogiem i Kościołem od uzmysłowienia sobie własnej grzeszności aż do naprawienia i zadośćuczynienia za uczynione winy.

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie.

Tutaj znajdziesz modlitwy pokutne, przydadzą Ci się one przed jak i po spowiedzi.
Stałe konfesjonały, czyli gdzie można się wyspowiadać poza godzinami nabożeństw, czasem nawet w środku nocy http://www.spowiedz.pl/konfes.htm

 

Konfesjonał, spowiedź
sakrament pokuty

Dodaj komentarz