Za Ojczyznę

Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi.
Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało.
Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny.
Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości,
a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

 

Dodaj komentarz