Akt ofiarowania – wieczorny

Uwielbiam Cię, o mój Boże, kocham z całego serca.
Dziękuję, żeś mnie stworzył, chrześcijaninem uczynił i w tym zachować raczył.
Odpuść mi wszystkie grzechy przeze mnie dziś popełnione,
a jeśli uczyniłem co dobrego, racz to przyjąć.
Strzeż mnie tej nocy zachowaj od niebezpieczeństw.
Łaska Twoja niech zawsze będzie ze mną i moimi najbliższymi. Amen.

 

Dodaj komentarz