Oddaj się Mojemu Sercu

Poprzez ojca Dolino Jezus mówi do każdego  człowieka:

„Oddaj się Mojemu Sercu… a zobaczysz. Chcę, żebyś wierzył w Moją wszechmoc, a nie w swoje poczynania,
żebyś pozwolił działać Mnie, a nie innym. Szukaj Mojej bliskości, spełń Moje pragnienie posiadania cię,
wzbogacenia i kochania tak, jak tego chcę. Zapomnij się, pozwól, abym spoczął w tobie,
pozwól, aby Moja wszechmoc nieustannie znajdowała w tobie ujście.

Jeśli pozostaniesz blisko Mnie, nie będziesz się martwił, że działasz samodzielnie,
że żyjesz w ciągłym pośpiechu po to, żeby ci się udało, żeby stwierdzić, że coś zrobiłeś,
udowodnisz Mi, iż wierzysz, że jestem wszechmogący, a Ja intensywnie będę pracować z tobą:
kiedy będziesz mówił, chodził, pracował, modlił się lub spał, bo moim umiłowanym dam to,
czego potrzebują, nawet gdyby byli jak we śnie (por. Ps 127,2).

Jeśli będziesz ze Mną i nie będziesz się chciał spieszyć, ani nie będziesz się martwił o nic dla siebie,
a zwrócisz się do Mnie z bezgranicznym zaufaniem, dam ci wszystko, czego będziesz potrzebował,
zgodnie z Moim zamysłem wiecznym. Dam ci uczucia, których wymagam od ciebie,
dam ci ogromne współczucie dla bliźniego i spowoduję, że będziesz mówił i czynił to, co Ja będę chciał.
Wówczas twoje działanie pochodzić będzie z Mojej miłości.

Tylko Ja, a nie ty wraz ze wszystkimi twoimi poczynaniami, stworzę nowe dzieci, które zrodzą się ze Mnie.
Stworzę ich tym więcej, im bardziej będziesz chciał się stać moim prawdziwym synem jak mój Jednorodzony.
Albowiem wiesz, że jeśli wypełnisz Moją wolę, będziesz Mi bratem, siostrą i matką, pozwalając mi,
abym zrodził się w innych, bo Ja stworzę nowe dzieci, posługując się prawdziwymi dziećmi.
Twoje poczynania dążące do osiągnięcia celu to tylko pozory w stosunku do tego,
czego Ja dokonuję w tajemnicy serc tych, którzy kochają.
Trwajcie w Miłości Mojej… jeśli trwać będziecie we Mnie i trwać będą w was Moje Słowa,
proście o cokolwiek byście chcieli, a będzie wam dane (por. J 15,7).

Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami, w duszy: »Jezu, Ty się tym zajmij!«

Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach.
Postępujcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na Moją miłość”.

Dodaj komentarz