Litania do św. Tomasza Apostoła

Wspomnienie św Tomasza Apostoła przypada na  3 lipca

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Św. Tomaszu powołany przez Jezusa na apostoła, módl się za nami.
Rybaku galilejski, módl się za nami.
Pilnie poszukujący prawdy, módl się za nami.
Z uwagą słuchający pouczeń Jezusa, módl się za nami.
Szczerze miłujący swojego Mistrza, módl się za nami.
Towarzyszu podróży Nauczyciela z Nazaretu, módl się za nami.
Mocą Bożą uzdrawiający chorych i wypędzający złe duchy, módl się za nami.
Świadku nauczania i cudów Boskiego Mistrza, módl się za nami.
Gotowy z Chrystusem do dzielenia Jego męki, módl się za nami.
Uczestniku Wieczerzy Pańskiej, módl się za nami.
Przyjmujący z rąk Jezusa Najświętsze Jego Ciało i Najświętszą Krew, módl się za nami.
Uczestniku w godności kapłańskiej Najwyższego Kapłana, módl się za nami.
Bolejący z apostołami nad śmiercią Zbawiciela, módl się za nami.
Przeżywający dramat zwątpienia, módl się za nami.
Z nadzieją oczekujący na łaskę widzenia Zmartwychwstałego Pana, módl się za nami.
Uradowany widokiem Zmartwychwstałego i napełniony Jego Pokojem, módl się za nami.
Z pokorą wyznający wiarę w prawdziwe Bóstwo i Człowieczeństwo Chrystusa, módl się za nami.
Obdarzony władzą odpuszczania ludzkich grzechów, módl się za nami.
Świadku cudownego połowu ryb po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, módl się za nami.
Obecny przy Wniebowstąpieniu Pana, módl się za nami.
Trwający na modlitwie z Maryją i apostołami w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Św., módl się za nami.
Szacunkiem darzący Maryję Matkę Jezusa, módl się za nami.
Umocniony siedmioma darami Ducha Św., módl się za nami.
Niestrudzony apostole pogan, módl się za nami.
Roztropnie korzystający z ewangelicznej posługi niewiast w nawracaniu ich mężów, módl się za nami.
Wrażliwy na ludzka biedę, módl się za nami.
Wielki czcicielu Eucharystii, módl się za nami.
Mężnie wyznający swoją wiarę w obliczu męczeństwa, módl się za nami.
Święty Męczenniku śmiercią świadczący o dozgonnej miłości Chrystusa, módl się za nami.
Patronie wątpiących i poszukujących prawdy, módl się za nami.
Apostole Indii i opiekunie Ortony, módl się za nami.
Patronie architektów i budowniczych, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Tomaszu Apostole
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, okaż nam swoje miłosierdzie,
a za wstawiennictwem św. Tomasza Apostoła strzeż w nas Twoich darów, których nam udzieliłeś.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Tomaszu, chwalebny Apostole, spotykając w Wieczerniku zmartwychwstałego Pana
i oglądając Jego rany, z całą pokorą wyznałeś Go swoim Panem i Bogiem;
pełen zaś łaski Ducha Świętego mężnie zniosłeś ciężkie trudy,
niebezpieczeństwa i chwalebne męczeństwo do rozszerzenia Chrystusowego królestwa.
Wspomóż nas swoim przemożnym wstawiennictwem i uproś nam łaskę modlitwy
i zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy naśladując Twoją wiarę pokornie chodzili w Bożej obecności
i siebie samych uświęcili oraz odkupili krwią Chrystusa. Amen.

Dodaj komentarz