Litania do św. Tomasza z Akwinu

Wspomnienie św Tomasza z Akwinu przypada na 28 stycznia

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Bogarodzico, módl się za nami.
Królowo męczenników, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, wielki skarbie i ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, Kościoła Bożego nauczycielu anielski, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, mistrzu doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, żarliwy apostole w obronie czci Boga, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, przedziwna latorośl ożywiająca nieustannie Kościół Boży,
Święty Tomaszu z Akwinu, pochodnio lud Boży prowadząca, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, światło rozpraszające ciemności błędów, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, cichego i pokornego serca, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, któryś swą wielką nauką Kościół oświecił, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, któryś był godny mądrości niebieskiej wlanej od Boga,
Święty Tomaszu z Akwinu, któryś okiem twego głębokiego umysłu Mądrości Boże rozważał,
Święty Tomaszu z Akwinu, któryś był woli Najwyższego wiernym tłumaczem, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, którego naukę Pan Jezus po trzykroć z krzyża, cudownie przemawiając, potwierdził, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, którego zasługami i nauką świat cały od błędów jest broniony,
Święty Tomaszu z Akwinu, któryś niezliczoną liczbę ksiąg o prawdach Bożych napisał,
Święty Tomaszu z Akwinu, któryś o zbawienie dusz ludzkich żarliwie zabiegał, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, wielki Najświętszego Sakramentu Ołtarza czcicielu,
Święty Tomaszu z Akwinu, obrońco zakonności, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, patronie teologów, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, pomocniku chrześcijan, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, posłuszeństwem Patriarchom podobny, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, wierny tłumaczu Proroków, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, godny następco Apostołów, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, chwało wyznawców, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, wzorze czystości dziewic, módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, uczestniku korony wszystkich Świętych, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święty Tomaszu, lilio anielskiej czystości.
W. Abyśmy trwać mogli do wiecznej szczęśliwości.

Módlmy się. Boże, któryś Kościół Twój święty wielkiego doktora świętego Tomasza przedziwną nauką oświecić raczył i świątobliwością uczynków ożywić raczył, daj, prosimy, abyśmy i to, czego on uczył, mogli rozumieć i co czynił, wypełniać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz